Konjunkturinstitutet

Konjunkturbarometern Månad. November 2006: Privata tjänstesektorn expanderar

Pressmeddelande   •   Nov 27, 2006 09:35 CET

Tillverkningsindustrin är fortfarande inne i en konjunkturuppgång men tillväxten har dämpats. Försäljningen ökar inom detaljhandeln och den privata tjänstesektorn ser större efterfrågan på sina tjänster. Sysselsättningen fortsätter att öka inom byggindustri och handel. Vart tredje företag inom privata tjänstesektorn planerar att rekrytera. Inom byggindustrin är det fortfarande betydande rekryteringsproblem.Hushållens inköpsplaner. November 2006

Hushållens förväntningar på den ekonomiska utvecklingen blev något dystrare i november, jämfört med den optimism som de redovisat hittills i år. Främst är det förväntningarna på den svenska ekonomins utveckling som blivit mindre optimistisk, men hushållen har också blivit mindre positiva till att göra större kapitalvaruinköp. Förtroendeindikatorn (CCI) blev 14,1 i november, vilket är den lägsta noteringen i år. Jämfört med oktober föll CCI med 5,4 enheter.


Rapporter samt statistik kan laddas ner från www.konj.se