Konjunkturinstitutet

Konjunkturbarometern, november 2010

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2010 12:12 CET

Barometerindikatorn steg närmare fyra enheter mellan oktober och november i år. Indikatorn ligger därmed återigen i nivå med toppnoteringarna från hösten 2000 och våren 2007.

Företag: Fortsatt stark tillväxt i näringslivet

Konfidensindikatorn för näringslivet steg åtta enheter mellan oktober och november och indikatorvärdet ligger klart över den tidigare toppnoteringen från maj 2007. Ökningen beror främst på att indikatorerna för bygg- och anläggningsverksamhet samt de privata tjänstenäringarna har stigit rejält. (Tidsserien för näringslivets konfidensindikator omfattar endast perioden 2003-2010)

Hushåll: Hushållen något mindre optimistiska

 

Förra månaden sjönk hushållens konfidensindikator, CCI, rejält efter att ha stigit tio månader i rad. I november fortsatte CCI att sjunka om än i mindre omfattning, från 23,4 till 22,6. Makroindex sjönk 1,5 enheter till 33,7, medan mikroindex ligger kvar på samma nivå som i oktober. Samtliga tre mått, CCI, makro- och mikroindex ligger klart över det historiska genomsnittet.

Läs hela Konjunkturbarometern i bilaga

För ytterligare information kontakta:

Roger Knudsen, enhetschef Konjunkturbarometern, tel: 08-453 59 06 eller 070-491 36 04

Maria Andersson, ansvarig Konjunkturbarometern Hushåll, tel: 08-453 59 52

Sarah Hegardt Grant, Informationschef, 08-453 59 11, 070-267 80 41