Konjunkturinstitutet

Konjunkturbarometern, oktober 2010

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2010 10:48 CEST

Barometerindikatorn föll drygt tre enheter från toppnoteringen i september till oktober i år. Indikatorn ligger dock fortfarande på en nivå som signalerar att stämningsläget bland företag och hushåll är betydligt starkare än normalt.

Företag: Förväntningarna indikerar fortsatt stark tillväxt under fjärde kvartalet

Konfidensindikatorn för näringslivet låg kvar på oförändrad nivå mellan andra och tredje kvartalet i år. Indikatorn ligger klart över det historiska genomsnittet.

Hushåll: Dämpad optimism hos hushållen

Hushållens optimism om ekonomin dämpades rejält i oktober. Hushållens konfidensindikator, CCI, som mäter synen på den egna och den svenska ekonomin, sjönk med 5 enheter till 23,4. Dessförinnan hade CCI stigit tio månader i rad och ligger fortfarande avsevärt över genomsnittet. Även makro- och mikroindex sjönk betydligt i oktober, makroindex med 8,6 enheter och mikroindex med 3 enheter.

För ytterligare information kontakta:

Roger Knudsen, enhetschef Konjunkturbarometern, tel: 08-453 59 06 eller 070-491 36 04
Maria Andersson, ansvarig Konjunkturbarometern Hushåll tel: 08-453 59 52

Sarah Hegardt Grant, Informationschef, 08-453 59 11, 070-267 80 41