Konjunkturinstitutet

Konjunkturbarometern, september 2010

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2010 09:22 CEST

 

Barometerindikatorn steg fyra enheter mellan augusti och september i år. Indikatorn ligger därmed endast marginellt lägre än toppnoteringarna från våren 2000. Den ligger samtidigt på en nivå som signalerar att stämningsläget bland företag och hushåll är mycket starkare än normalt.

Företag: Fortsatt stark tillväxt i svensk industri

Konfidensindikatorn för näringslivet steg tre enheter i september och den ligger nu endast marginellt lägre än högstanoteringen från maj 2007. Ökningen beror huvudsakligen på att indikatorerna för tillverkningsindustri samt bygg- och anläggningsverksamhet har stigit rejält.

Hushåll: Hushållens optimism högst på tio år

Hushållens optimism om ekonomin ökade ytterligare i september. Konfidensindikator, CCI, som mäter synen på den egna och den svenska ekonomin steg 3,2 enheter till 28,4. Det är den högsta nivån på CCI på tio år. Såväl makro- som mikroindex steg under september. Makroindex steg hela 4,8 enheter till 43,7, medan mikroindex ökade från 9,8 till 12,2.

För mer information kontakta:

Roger Knudsen, enhetschef Konjunkturbarometern, tel: 08-453 59 06 eller 070-491 36 04

Maria Andersson, ansvarig Konjunkturbarometern Hushåll tel: 08-453 59 52

Sarah Hegardt Grant, informationschef Konjunkturinstitutet, 08-453 59 11