Teknikföretagen

Konjunkturen har fortsatt ner

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2012 09:00 CET

- Undersökningen visar på en fortsatt nedgång i konjunkturen, främst vad gäller exporten men i mindre grad också på hemmamarknaden. En positiv tolkning är att takten nedåt är något mindre markant jämfört med slutet av förra året. Den har i vart fall inte tilltagit, konstaterar Teknikföretagens chefekonom Anders Rune.

Från och med i år inkluderar Teknikföretagens konjunkturbarometer även en redovisning av leverantörsföretag. Dessa rapporterar en något mer omfattande nedgång i ordervolymen än teknikföretag sammantaget. Denna nedgång i konjunkturen var mycket tydligt redan i höstas. Jämfört med tidigare är takten oförändrad nedåt, särskilt för exporten. På hemmamarknaden utmärker sig leverantörer till tele- och elektroindustrin positivt med ökade ordervolymer. För bilindustrins leverantörer och leverantörer till byggindustrin i Sverige minskar däremot ordervolymerna i en allt snabbare takt.

Teknikföretagens konjunkturbarometer omfattar uppgifter från 501 företag/koncerner (varav 248 är leverantörsföretag) med en sammanlagd försäljning på 577 miljarder kronor från anläggningar i Sverige, varav 77 % på export.

I EN GLOBALISERAD VÄRLD ÄR KREATIVITETEN SVERIGES STYRKA

Teknikföretagen är arbetsgivarorganisationen som ger kreativiteten utrymme. Vi finns över hela Sverige och bistår 3500 teknikföretag i arbetsrätt och branschfrågor, så att de kan fokusera på att utveckla varor och tjänster i världsklass. Teknikföretag formar framtiden, och vi hjälper dem att lyckas.