Business Region Göteborg

Konjunkturen i Göteborgsregionen vänder uppåt

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2013 11:30 CET

Konjunkturläget i Göteborgsregionen har förbättrats under hösten och företagen spår en ljusare vår. Det visar Business Region Göteborgs nya konjunkturrapport, som också visar att arbetsmarknaden fortsätter att förbättras under 2014.

Konjunkturrapporten för fjärde kvartalet 2013 presenterades i dag vid lunchtid på ett seminarium. Sedan den nedåtgående trenden avstannade i våras har konjunkturkurvan börjat vända uppåt. Den största förbättringen hittills märks främst hos industriföretagen som upplever ett bättre konjunkturläge och till våren syns en mer utbredd optimism i alla branscher.
– Från en relativt låg nivå kan läget nu betraktas som en normalkonjunktur och bedömningen är att det fortsätter i samma takt vilket innebär att vi framåt våren har en ganska stark normalkonjunktur. Det som förvånar oss mest är den starka utvecklingen på arbetsmarknaden, säger Henrik Einarsson, säger Henrik Einarsson, chef för analys och strategi hos Business Region Göteborg.

Trots en period med svagare konjunktur har nämligen antalet sysselsatta fortsatt öka för fjortonde kvartalet i rad. Under tredje kvartalet ökade sysselsättningen i Göteborsregionen med hela 3 procent, på årsbasis. Nytt för detta kvartal är också att arbetslösheten inte ökar längre. För ungdomar har den till och med minskat med 1,2 procentenheter.
– Den relativt starka utvecklingen på arbetsmarknaden har även bidragit till att inflyttningen till regionen ökat vilket i sin tur driver på bostadspriserna, fortsätter Henrik.

Konjunkturrapporten i sin helhet medföljer som pdf-fil i det här pressmeddelandet.

För mer information kontakta gärna:
Henrik Einarsson
Chef för analys och strategi Business Region Göteborg
Tel: 0704-41 24 19

 

 

 

Business Region Göteborg AB arbetar för att stärka och utveckla näringslivet i Göteborgsregionen. Vi är ett icke-vinstdrivande bolag som representerar 13 medlemskommuner. Målsättningen är att bidra till hållbar ekonomisk tillväxt, hög sysselsättning och ett diversifierat näringsliv.