Sveriges Kommunikationsbyråer

Konjunkturen splittrar kommunikationsbyråerna

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2008 11:00 CEST

Sveriges kommunikationsbyråer är delade när det gäller sin syn på hur konjunkturen kommer att utvecklas. Fem av tio byråer tror på sämre tidigare, fyra av tio tror att det blir oförändrat och en av tio tror att konjunkturen blir bättre. Det visar en enkät bland medlemmarna i Sveriges Reklamförbund.

I undersökningen har företagen svarat på frågor om vilka förutsättningar det egna företaget har i dag, hur de tror att branschen kommer att utvecklas och vilka behov av nyrekrytering det egna företaget har. Enkäten genomförs två gånger per år och ger därför en fingervisning om hur branschen ser på sina förutsättningar.

Fem av tio byråer tror alltså idag på sämre tider för kommunikationsbranschen. Vid motsvarande undersökning i februari var det endast två av tio företag som uppgav detta alternativ. Även om byråerna är splittrade framgår det av jämförelsen att byråerna har en mer pessimistisk syn på utvecklingen idag än vid början av året.

Av de som svarade anser 47 procent av företagen att deras förutsättningar är bättre idag än för sex månader sedan. 39 procent anser att förutsättningarna är oförändrade. 15 procent ansåg att förutsättningarna är sämre idag.

I Sveriges Reklamförbunds enkät ställdes också frågan om vilka rekryteringsplaner medlemsföretagen har. Av dem som svarat säger tre av tio att rekryteringsbehovet kommer att öka under den kommande 6-månadersperioden. Vid motsvarande undersökning i februari 2008 var det 42 procent som svarade att rekryteringsbehovet skulle öka.

Undersökningen genomfördes under veckorna 35-36. Tre frågor ingick i enkäten till 269 företag som är medlemmar i Sveriges Reklamförbund. Enkäten besvarades av 116 företag.

TABELL

Hur tycker du förutsättningarna för ditt företag ser ut idag jämfört med för
sex månader sedan?
Bättre 47 % (55 % februari 2008)
Oförändrat 39 % (39 % februari 2008)
Sämre 15 % (24 % februari 2008)

Hur bedömer du att branschen kommer att utvecklas under de kommande
sex månaderna jämfört med hur det ser ut idag?
Bättre 10 % (9 % februari 2008)
Oförändrat 44 % (67 % februari 2008)
Sämre 46 % (24 % februari 2008)

Hur kommer ditt företags behov av nyrekrytering att se ut under de närmaste sex månaderna?
Öka 30 % (42 % februari 2008)
Oförändrat 56 %
Minska 14 %

För mer information kontakta:
Pia Grahn Brikell, vd Sveriges Reklamförbund, 070-768 81 01
Morgan Öberg, informationschef Sveriges Reklamförbund, 070-377 65 64

Om Sveriges Reklamförbund
Sveriges Reklamförbund är en branschorganisation för alla typer av konsulter inom kommunikation, såsom reklam, PR, design, event, DM, digital, media och action marketing. Vi inspirerar och utbildar våra medlemmar för att de ska kunna göra bättre affärer, både för sina uppdragsgivare och för sig själva. Exempelvis bistår vi med juridisk kompetens och ARU-auktorisation. Dessutom arbetar vi med opinionsbildning för att öka kännedomen om kommunikationens betydelse för näringsliv och samhälle.