Konjunkturinstitutet

Konjunkturinstitutet presenterar Lönebildningsrapport

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2004 14:10 CEST

Konjunkturinstitutet inbjuder till presskonferens med anledning av rapporten ”Lönebildningen – Samhällsekonomiska förutsättningar i Sverige 2004”.

Tid: Onsdag 13 oktober kl 09.45

Plats: Konjunkturinstitutet, Kungsgatan 12-14, 6 tr, Stockholm

Rapporten publiceras klockan 09.30 samma dag. Medverkande vid presskonferensen är generaldirektör Ingemar Hansson och enhetschef Henrik Braconier.

Konjunkturinstitutet publicerar årligen en lönebildningsrapport på uppdrag av regeringen. Syftet är att tillhandahålla ett kvalificerat faktaunderlag som underlättar för arbetsmarknadens parter och Medlingsinstitutet att uppnå samsyn kring de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen

Rapporten och pressmeddelandet finns att hämta på Konjunkturinstitutet, Kungsgatan 12-14, 6 tr. från kl. 09.30. Allt material publiceras även på vår hemsida: www.konj.se.

Välkomna!

Maja Fröman
Vik. informationschef
08-453 59 11, 070-250 23 07
maja.froman@konj.se