Konjunkturinstitutet

Konjunkturläget, augusti 2007: Fortsatt hög tillväxt med många nya jobb

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2007 09:16 CEST

Fortsatt hög tillväxt med många nya jobb
Svensk BNP växer med 3,5 procent 2007, 3,8 procent 2008 och 3,1 procent 2009. Hushållens konsumtion spelar en allt viktigare roll för tillväxten medan investeringstillväxten dämpas. Sysselsättningen fortsätter att öka i rask takt och arbetslösheten sjunker. Den allt stramare arbetsmarknaden och högre löneökningar ökar inflationstrycket och Riksbanken förväntas höja räntan till 4,75 procent 2008. De offentliga finanserna är starka och utgifterna understiger 50 procent som andel av BNP 2009, vilket inte har hänt sedan mitten på 70-talet. Mot bakgrund av det stigande resursutnyttjandet bör regeringen undvika att finanspolitiken blir ytterligare expansiv 2008.


Bifogar pressmeddelande. Rapporten och statistik kan laddas ner från http://www.konj.se/arkiv/pressmeddelandearkiv/5.70949694112f07101bc800093787.html

Nya bilder på ansvariga för Konjunkturläget finns under Pressinfo/Bildarkiv: http://www.konj.se/pressinfo/bildarkiv.4.70949694112f07101bc800097228.html

-----------------------------------
Anna Maria Böök
Informationschef
tel: 08-453 59 11
mob: 070-250 23 07