Teknikföretagen

Konjunkturprognos 2007

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2006 08:51 CET

Tisdagen den 14 november kl. 09.30 presenterar Teknikföretagen sin konjunkturprognos för 2007.

I rapporten görs en genomgång av de ekonomiska utsikterna internationellt. Vidare kommenteras utsikterna för svenska teknikföretag med branschvisa genomgångar av bil- och transportmedelsindustrin, maskinindustrin, metallvaruföretag samt tele- och elektronikindustrin.

Rapporten skickas ut elektroniskt tisdagen den 14 november kl. 09.30 och finns samtidigt tillgänglig på www.teknikforetagen.se.

Pressträff med Teknikföretagens chefekonom Anders Rune (070-585 53 80) och ekonom Bengt Lindqvist (070-234 74 70) äger rum i pressrummet på Elmia i Jönköping, tisdagen den 14 november kl. 10.30.

Teknikföretagen presenterar halvårsvisa genomgångar av konjunkturutsikterna. Tidigare prognoser samt Teknikföretagens kvartalsvisa konjunkturbarometrar finns på www.teknikforetagen.se.


Teknikföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för Sveriges viktigaste företag. Våra 3200 medlemsföretag med 300 000 medarbetare står för hälften av Sveriges export.

* Vi måste vinna kampen om investeringarna
* Sverige måste satsa mer på industrirelevant forskning och utveckling
* Vi måste vinna de unga
* Det måste löna sig att arbeta