Svenska Handelsbanken AB

Konjunkturprognos

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2003 10:39 CEST

Ny internationell konjunkturprognos: Barometrarna stiger
Förutsättningarna för en investeringsledd ekonomisk expansion är relativt goda, i synnerhet i USA men även till viss del i Europa och Japan. En mycket expansiv penningpolitik och fortsatt kostnadsanpassning talar för förbättrat vinstläge för företagen. Utvecklingen är längst gången i USA. En ytterligare uppgång i arbetslösheten är däremot att förvänta i stora delar av Europa innan vinstsituationen är tillräckligt gynnsam för att medge ökande investeringar. Fortsatt mycket expansiv penningpolitik världen över innebär att deflationshotet synes avlägset.

USA: Stafettväxling, äntligen
Ekonomin har repat sig betydligt sedan svackan i samband med Irakkriget. Mycket tyder på ett mycket starkt andra halvår med betydligt högre tillväxttal än första halvåret. Även nästa år har förutsättningar att bli starkt med en tillväxt en god bit över potentiell. Konsumtionen faller tillbaka mot den historiska trenden medan investeringarna som andel av BNP ökar.

EMU: Ingen inhemsk drivkraft
Ekonomin i EMU-området har sedan årsskiftet utvecklats svagare än förväntat. Drivkraften till återhämtningen kommer mest från utlandet och framförallt från USA. De många olösta strukturella problemen i EMU-området kommer inte att förhindra en återhämtning. Problem kommer sannolikt fortsätta att underminera förutsättningarna för tillväxt men i så jämn och långsam takt att konjunkturförloppet knappast påverkas.

Japan: Varaktig återhämtning?
Efter ett imponerande lyft under slutet av 2002 har den japanska ekonomin till synes vilat vingarna ett slag. De flesta högfrekventa indikatorer hackar på i sidled men nationalräkenskaperna och konjunkturbarometrar tyder på mycket stark tillväxt för 2003 som helhet. En varaktigt hög tillväxt kräver dock starkare draghjälp från utlandet.

Finansiella marknader: Riskpremien faller
Riskpremien på aktiemarknaderna har fallit allt lägre under sommaren. Ett fortsatt fall det kommande året är sannolikt vilket bör ge högre obligationsräntor i USA. Det bör också finnas utrymme för en uppgång på aktiemarknaderna. Vi räknar med en flackning i långräntekurvan i takt med att Federal Reserve trappar upp sin retorik. Vi räknar också med en viss förstärkning av dollarn då amerikansk tillväxt kommer att överträffa tillväxten i EMU-området de närmaste åren.

Stockholm den 27 augusti 2003
Jan Häggström, Chefsekonom

För mer information: telefon 08-701 1097, mobil 070-761 4366