Statistiska centralbyrån, SCB

Konjunkturstatistik löner, februari 2006: Lönerna steg med 2,5 procent för arbetare och 2,6 procent för tjänstemän i privat sektor

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 09:40 CEST

Inom den privata sektorn ökade lönerna för arbetare med 2,5 procent mellan februari 2005 och februari 2006. För tjänstemän ökade lönerna med 2,6 procent. Löneökningen för den statliga sektorn var 1,9 procent, för primärkommunal sektor 2,9 procent samt för landstingskommunal sektor 2,8 procent.

Genomsnittslönen 26 500 kronor för statsanställda
För statlig sektor var den genomsnittliga månadslönen 26 500 i februari 2006. För kommunerna var den 20 800 kronor och för landstingen 24 500 kronor. Inom privat sektor var den genomsnittliga månadslönen för tjänstemän 28 900 kronor och den genomsnittliga timlönen för arbetare 122 kronor.

Lönenivåerna för de olika sektorerna är inte jämförbara eftersom de redovisade nivåerna för kommuner och landsting inte inkluderar rörliga lönetillägg.

faktaruta
http://www.scb.se/templates/pressinfo____164823.asp

Förändringstalen är baserade på den hittills uppmätta lönen för februari 2006 och den definitiva lönen för februari 2005. Härtill kan komma ytterligare löneökningar i form av retroaktiva utbetalningar. Den slutliga genomsnittslönen fastställs först efter ett år.

Publikation

En mer fullständig redovisning av februari 2006 publiceras i de statistiska meddelandena AM38SM0604 (privat sektor), AM17SM0604 (statlig sektor) och AM49SM0604 (kommuner och landsting), som nu finns tillgängliga på SCB:s webbplats.

Sveriges statistiska databaser

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras den 30 maj 2006 klockan 09.30. Dessutom publiceras genomsnittliga löneförändringar för de senaste tretton månaderna i ett sammanfattande statistiskt meddelande, AM47SM0605, den 5 maj 2006.Avskiljare

Statistikansvarig myndighet
Medlingsinstitutet
Box 1236, 111 82 Stockholm
Fax 08-650 68 36

Förfrågningar
Christina Eurén
Tfn 08-545 292 40/45
E-post christina.euren@mi.se
Producent
SCB, Enheten för löne- och arbetskostnadsstatistik
701 89 ÖREBRO

Förfrågningar
Lena Larsson
Tfn 019-17 60 19
E-post lena.larsson2@scb.se
Daniel Svensson
Tfn 019-17 64 04
E-post daniel.svensson@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.