Aktiebolaget Åkerikonsult

Konjunkturundersökningen ”Åkeribarometern” för kvartal 1 år 2013 presenteras

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2013 14:59 CET

Rapporten "Åkeribarometern kvartal 1, 2013" presenteras och kommenteras av verkställande direktören Johan Lindström.

Plats: Sveriges Åkeriföretags kontor, Kungsgatan 24, 6 tr, Stockholm.

Tid: 2013-02-26  kl. 11.00 – 12.00

För att belysa konjunkturen inom åkerinäringen lyssnar Sveriges Åkeriföretag varje kvartal av hur befattningshavare i ledande ställning i Transportsäljande åkeriföretag bedömer läget.

I Åkeribarometern ställs frågor rörande efterfrågan, produktion, investeringar, försäljningspriser och personalstyrka med blick bakåt och framåt tre till sex månader beroende på frågeställning.


Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation med cirka 8 000 åkeriföretag och lastbilscentraler som medlemmar. Åkerinäringen omsätter ca 100 miljarder och sysselsätter ca 60 000 personer.