SBAB

Konjunkturuppgång på halvfart - ny prognos från SBAB

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2003 12:36 CEST

De senaste månaderna har tecknen på en spirande konjunkturuppgång kommit från flera håll: USA, euroområdet och till och med Japan.
- Vi räknar med att återhämtningen fortsätter men att uppgången blir medioker, säger Barbro Wickman-Parak, chefsekonom på SBAB. Mycket talar mot en stark konjunktur-uppgång av traditionellt slag: överkapacitet i många sektorer, konsumenter som redan förnyat sina kapitalvaror och behovet att sanera statsfinanserna i många länder. Detta innebär också att centralbankerna inte behöver hasta med att höja styrräntan och att uppgången i de långa räntorna blir måttlig.

Det internationella mönstret med en gradvis bättre konjunktur gäller också den svenska ekonomin.
- Vi bedömer att den kortsiktiga effekten på tillväxten av att stå utanför EMU är liten, säger Tomas Pousette, ekonom på SBAB. Vår prognos är att BNP-tillväxten accelererar från 1,7 procent i år till 2,4 procent 2004 och 2,9 procent 2005.

Riksbanken ligger före ECB
Riksbanken kommer att höja styrräntan tidigare än ECB och den svenska styrräntan fortsätter att ligga högre än ECB:s styrränta. Riksbanken höjer styrräntan med en halv procentenhet under andra halvåret 2004 och styrräntan når 4 procent under 2005.

Risker för en sämre utveckling
Även om SBAB:s ekonomiska sekretariat inte ser optimistiskt på konjunkturen, så bedömer de ändå att det finns betydande risker för en sämre utveckling. De finansiella obalanserna i USA, högt uppdrivna huspriser i många länder och en svag arbetsmarknad i USA är tre betydande osäkerhetsfaktorer.

För ytterligare information, kontakta

Barbro Wickman-Parak, chefsekonom SBAB,
tel 08-614 38 88 eller 0733-604 578
eller barbro.wickman-parak@sbab.se

Tomas Pousette, ekonom SBAB,
tel 08-614 43 88 eller 0708-922 663
eller tomas.pousette@sbab.se

Annelise Jansson, informationschef SBAB,
tel 08-614 43 55 eller 070-637 12 72
eller annelise.jansson@sbab.se

Konjunkturbrevet (nummer 4) finns i sin helhet på SBAB:s hemsida, www.sbab.se.