GLOBALscandinavia AB

Konkret CSR-arbete ger styrka när det behövs

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2013 09:35 CET

Börja idag! Förändringsarbetet kan inte vänta om man vill öka tillväxten, stärka konkurrenskraften och samtidigt göra nytta. Uppmaningen kommer från Lisa Åhlén, Sverigechef på GLOBALscandinavia. Företaget kunde förvandla sitt hittills största bakslag till framgång tack vare att man i sitt CSR-arbete går från ord till handling.


Det gick fort att mobilisera styrkorna när översättningsföretaget GLOBALscandinavias största kund i våras minskade sina beställningar med 20 procent.


- CSR har lärt mig vad hållbart ledarskap innebär. Det fick jag nytta av när bakslaget kom. Vi kunde snabbt mobilisera oss och fokusera på att hämta in förlusten. Sedan i somras har vi varje månad klarat att nå de uppsatta målen för nya kunder. Förutsättningen var att alla på företaget var ombord på båten och villiga till förändring, säger Lisa Åhlén.


När det kärva läget uppstod hade GLOBALscandinavias personal kommit långt i sitt värdegrundsarbete. Att ha ledorden på plats och dessutom vara eniga kring hur de ska användas bidrog till att man snabbt kunde komma till skott, menar Lisa Åhlén, och fortsätter:


- Det är svårt att hinna tänka på något utöver driften när man jobbar på ett företag i vår storlek. Men det går att komma vidare i sina tankar om man tar till sig den kunskap som finns om CSR och regelbundet diskuterar det som man beslutar sig för och agerar därefter.


Kunskapen om möjligheterna med CSR får GLOBALscandinavia via Företagsakademin 3.0, som är ett samverkansprojekt mellan Malmö företagsgrupper, Malmö högskola och Malmö stad - en kunskap som Lisa Åhlén och hennes medarbetare gärna sprider vidare.


För GLOBALscandinavias del blev det aktiva arbetet med CSR ett kvitto på att de är på rätt väg, också när det gäller affärsutveckling i pressade situationer, menar Lisa Åhlén och fortsätter:


-  Vi har mycket kvar att utveckla, men våra värderingar höll när vi ställdes inför vår hittills största utmaning. Det skapade energi. Nu går vi vidare och ska bland annat undersöka hur vi kan hjälpa personer som står utanför arbetsmarknaden. Vi har redan två praktikanter, men vi vill utvecklas och lära oss mer för att kunna bli ännu bättre på att handleda dem och nya praktikanter, så att de kan komma vidare. Där har vi hittat vår samhällsnyttiga tjänst.


GLOBALscandinavias mål är att öka omsättningen med minst 100 procent i Sverige under de kommande två åren.


Kontaktperson:

Lisa Åhlén, Sverigechef
GLOBALscandinavia

www.globalscandinavia.se

Tel: 040 30 47 47

Mobil: 0768 55 70 46

E-post: lisa.ahlen@globalscandinavia.se


GLOBALscandinavia Translation är en översättningsbyrå med drygt trettio fast anställda translatoreröversättare, specialister och koordinatorer. Dessutom har vi ett stort nätverk av frilansare i många länder. Vi heter GLOBALscandinavia eftersom vi är globala skandinaver. Skandinavien och Finland är vår hemmamarknad och härifrån förmedlar vi kontakter med hela världen.

Vi har översatt framgångsrikt sedan 1983. En del av våra kunder är kvar sedan starten, bland dem multinationella företag som Mercedes-Benz och Electrolux. Vi ökar förståelsen människor, företag, 
organisationer och nationer emellan. Vi förbättrar affärsrelationerna för säljare och köpare, återförsäljare och kunder, producenter och konsumenter. Våra kunder finns i EU, globalt och i Skandinavien.