RespectEurope of Sweden

Konkret och kraftfull mobilisering för klimatet

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2009 09:30 CET

Användarvänlighet, utan att ge avkall på jämförbarhet och transparens, gör Svante till ett effektivt beräkningsverktyg, även för små- och medelstora företag. Företag som arbetat med Svante visar på positiva resultat, exempelvis 30 procents minskning av utsläppen under det första året. Svante är framtaget av klimat- och hållbarhetsföretaget Respect.

”Med ett  verktyg som Svante får Europas små och medelstora företag ett viktigt stöd för att minska sina utsläpp.  Volymen för verklig förändring ligger i att mobilisera Europas 20 miljoner små och medelstora företag. Vi pratar om 93 procent av Europas alla företag som tillsammans sysselsätter 65 miljoner människor. Och det är naturligtvis här som det måste börja hända saker”, säger Margot Wallström, vice ordförande, EU kommissionen som stödjer initiativet.

”Vi är stolta över att tillsammans med If, HSB och VisitSweden erbjuda Svante till små- och medelstora företag. Vi vill bidra till att skapa en ny marknad där klimatfrågan inte längre enbart tillhör de stora företagen. Detta är vårt konkreta bidrag till Köpenhamnsmötet” säger Gunilla Hadders, VD, Respect.

If, HSB och VisitSweden är först ut och kommer att erbjuda Svante till sina kunder och samarbetspartners.

”Vårt största bidrag till klimatfrågan ligger i att påverka och underlätta för våra kunder och leverantörer att komma igång med klimatarbetet. Vi vill sprida ringar på vattnet.” säger Kenth Edström, Miljöchef, If Norden.

”HSB ska minska sina koldioxidutsläpp med 40-50 procent till 2023 (2008 basår). Svante är ett utmärkt verktyg för att beräkna hur det faktiskt går med klimatambitionerna. Vi kan med detta samarbete nu erbjuda alla våra bostadsrättsföreningar tillgång till Svante”, säger Mia Torpe, Miljöchef, HSB.

”VisitSweden vill uppmuntra och visa på möjligheter för turistnäringen att mäta egen klimatpåverkan. Med Svante får våra samarbetspartners ett verktyg för att ytterligare stärka sitt klimatarbete, konstaterar Thomas Brühl, VD VisitSweden

I år kommer Svante att erbjudas till alla företag som deltar i manifestationen. WWFs Earth Hour är världens största manifestation för klimatet. Lördagen den 27 mars klockan 20.30–21.30 förväntas över en miljard människor släcka ljuset. Förra året deltog närmare 1500 svenska företag, de flesta små eller medelstora.

”WWF betraktar klimatberäkning som ett viktigt steg i ett effektivt och långsiktigt klimatarbete. Det är viktigt att företag identifierar sin klimatpåverkan för att sedan sätta in lämliga åtgärder som ger störst effekt. Därför uppmanar vi alla företag som deltar i Earth Hour nästa år att börja klimatberäkna” säger Barbara Evaeus, Manager Climate Communication, WWF.

”Respect är hoppfull inför den förändringspotential som ett konkret och användarvänligt verktyg som Svante har. Vi vill att klimatberäkning och därmed effektiva åtgärder blir tillgängligt för Europas företag.” avslutar Gunilla Hadders.

För mera information vänligen kontakta:

Gunilla Hadders, VD, Respect
Telefon: 08 - 454 06 12

E-post: gunilla.hadders@respect.se

Kenth Edström, Miljöchef, If Norden

Telefon: +46 70 587 17 65

E-post: kenth.edstrom@if.se

Carla Aguirre Muñoz, Analyschef, VisitSweden

Telefon +46 705 45 16 60

E-post: carla.aguirre@visitsweden.com

Mia Torpe, Miljöchef, HSB

Telefon: +46 70 643 00 08

E-post: mia.torpe@hsb.se

Barbara Evaeus, Manager Climate Communication, WWF

Telefon: +46 70 393 90 30

E-post: barbara.evaeus@wwf.se