FORES

Konkreta förslag för välfärdsföretag

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2018 05:00 CEST

Idag presenterar tankesmedjan Fores rapporten “I stället för vinstförbud” med fem texter skrivna av svenska forskare om hur företag i vård, skola och omsorg kan regleras bättre, utan vinstbegränsningar. I texterna finns konkreta förslag om hur kvalitetsproblem, segregation med mera kan bemötas.

– Vår utgångspunkt har varit att debatten om vinst i välfärden har hindrat en mer sansad diskussion om problem med välfärdsföretag. Det är ingen nyhet att regeringens förslag om vinstbegränsning kommer att röstas ner i riksdagen. Mer energi borde ha lagts på förslag som kan genomföras, säger Andreas Bergström, Fores vice vd, som har haft det övergripande ansvaret med rapporten.

Rapporten lanserades på Aftonbladet debatt idag och presenteras av de fem forskarna på ett lunchseminarium i Fores lokaler i Stockholm. Forskarna är:

- Mats Bergman, Södertörns högskola

- Karin Edmark, Stockholms universitet

- Lina Maria Ellegård, Lunds universitet

- Jörgen Hettne, Lunds universitet

- Henrik Jordahl, Institutet för näringslivsforskning

Några frågeställningar som tas upp är om vinster måste leda till att kvaliteten blir sämre i välfärden, vad som kan göras åt segregationen i skolan och hur icke-vinstsyftande utförare kan få särskilda villkor om beställarna vill gynna dem i vissa situationer. Varje text ger en kort sammanfattning av situationen, pekar på tänkbara åtgärder och ger referenser till forskning på området för den som vill fördjupa sig.

– Privata aktörer i välfärden har inte lett till det lyft som en del hade hoppats på, men inte heller till stora problem, som andra har varnat för. Förhoppningsvis kan nu både regering och opposition ägna sig åt att förbättra det system vi har, avslutar Andreas Bergström.

Rapporten går att ladda ner på http://fores.se/wp-content/uploads/2018/03/Vinstforbud.pdf

Fores – Forum för reformer och entreprenörskap – är den gröna och liberala tankesmedjan. Vi vill förnya debatten i Sverige med tro på entreprenörskap, på människors möjligheter att själva forma sitt liv och på marknadsmässiga lösningar på samhällets utmaningar.

Fores fyra programområden är klimat och miljö, migration och integration, entreprenörskap och ekonomiska reformer och det digitala samhället. Varje program har ett råd med stor akademisk tyngd och verksamheten leds övergripande av en styrelse med brett samhällsengagemang.

Läs mer om Fores här!