Den Goda Jorden ideell förening

Konkreta initiativ för att rädda åkermarken

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2012 19:32 CEST

Den Goda Jorden arrangerar tillsammans med Länsstyrelsen Halland och Laholms kommun seminariet ” Behöver vi mål och visioner för vår jordbruksmark?” fredagen den 5 oktober på Lögnäs gård i Laholm. 

Under seminariet kommer Anders Larsson från SLU Alnarp att tala under rubriken ”Hushållning med god jordbruksmark inom kommunal planering”. Strukturbild Skåne kommer att presentera hur de hanterar frågan om åkermarken regionalt i Skåne. Avslutningsvis landar vi i Halland och presenterar processer som är på gång i länet. 

Det är fjärde året i rad som ett seminarium om åkermarken arrangeras i någon av de halländska kommunerna. Seminarieserien initierades av Falkenbergs kommun för att hedra Anders Stenströms minne. Anders avled under 2008 och en av hans stora insatser var grundandet av den ideella föreningen Den Goda Jorden, med målet att bevara den livsviktiga åkermarken för våra efterkommande generationer.

Anders Stenström hade varit mycket nöjd över dessa seminarier som lyft fram behovet av ett bättre skydd för åkermarken. Han hade också varit nöjd med att frågan diskuteras mycket mer idag än vad den gjorde när han bildade föreningen Den Goda Jorden 2005. Mindre nöjd hade han varit över bristen på konkreta åtgärder för att minska exploateringen av åkermark. 

Men kanske har vi nu kommit till den punkt då ord övergår till handling. Länsstyrelsen i Skåne har gått ut och krävt en nollvision gällande exploatering av åkermark i Skåne. Hur detta konkret kommer att se ut presenteras på ett seminarium i Malmö den 26 oktober. I samband med seminariet i Laholm har Länsstyrelsen i Halland tagit initiativet till ett samrådsmöte mellan företrädare för de halländska kommunerna och några intresseorganisationer, däribland Den Goda Jorden. Målsättningen är att utarbeta någon konkret regional åtgärd som kan bidra till att miljömålen nås och att hejda utvecklingen där jordbruksmarken försvinner. 

Vi i Den Goda Jorden hoppas att seminariet och de initiativ som tagits från länsstyrelserna kommer att innebära att Anders Stenströms målsättning att bevara den livsviktiga åkermarken för våra efterkommande generationer kommer att kunna uppfyllas.

 

Den Goda Jorden ideell förening förmedlar kunskap om den goda jordens stora betydelse för kommande generationer. Föreningen arbetar för att stoppa urbaniseringen på åkermark.