Sveriges Makalösa Föräldrar

Konkreta och långsiktiga lösningar finns för att minska barnfattigdomen!

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2011 07:04 CET

Rädda Barnen presenterade i tisdags sin årliga rapport och siffrorna talar sitt tydliga språk: för första gången på över tio år så ökar nu antalet fattiga barn i Sverige. Och det slår hårdast mot ensamstående föräldrar och deras barn. En annan tydlig riskfaktor är utländsk bakgrund, och är föräldern både ensamstående och född i utlandet så innebär det att vartannat barn med dessa föräldrar lever i fattigdom. 220 000, 11,5 procent, av alla barn lever i familjer med mycket låg inkomst eller i familjer som behöver försörjningsstöd. Ökningen (med 10 000 barn) sammanfaller med den kraftiga nedgången i Sveriges ekonomi 2008.

När Ulf Kristersson var socialborgarråd i Stockholms stad, och en av deltagarna i vår politikerdebatt augusti 2010, i samband med Europeiska fattigdomsåret, hävdade han att barnfattigdomen sänkts sedan 2006. Sveriges Makalösa Föräldrar undrar hur han räknar på sina siffror.

Under hela Europeiska fattigdomsåret har Sveriges Makalösa Föräldrar med politikerdebatt, lägerverksamhet, vernissage, konferensdeltagande och publicering av en bok försökt att lyfta fram det Rädda Barnen pekar på i sin rapport. Dvs. krisåren i mitten av 1990-talet innebar en katastrof för många ensamföräldrar och de har – till skillnad från tvåföräldershushåll – inte riktigt hämtat sig än. Istället släåar inkomsterna för ensamföräldrar efter allt mer. År 2008 hade hushåll med ensamstående föräldrar med barn 71,5 procent av medianinkomsten i Sverige. Att jämföra med år 1991, då de hade 79 procent av medianinkomsten.

Det är riktigt att barnfattigdomen minskade under början av 2000-talet med ser vi till Rädda Barnens senaste rapport är det också tydligt att den från år 2007 återigen börjat öka. Och då slår det hårdast mot ensamföräldrar; barnfattigdomen var år 2008 tre gånger så hög bland barn med ensamföräldrar som bland barn med sammanboende föräldrar.

Sveriges Makalösa Föräldrar har under året som gått mött allt fler ensamföräldrar som berättat oroväckande berättelser om hur de försöker överleva med extremt små ekonomiska resurser. Det handlar i det mest extrema fallet om att t.ex. bara äta kött varannan dag, så att barnen ska få kött varje dag eller om att själv gå i tunna skor i värsta snökylan. Mindre extrema saker kanske det är att inte ha varit hos tandläkaren de senaste tio åren eller aldrig varit på en fullständig hälsokontroll. Men alla dessa exempel sammantaget visar på en utveckling som kan få katastrofala följder om vi – politikerna – inte snarast agerar!

Sveriges Makalösa Föräldrar har i bl.a. boken Visst kan det vara jobbigt att ha ont om pengar – men man behöver inte bli olycklig för det också försökt lyfta fram styrkan och kapaciteten som finns hos de ensamföräldrar vi möter. Vi anser att det nu är dags att möta denna starka överlevnadsinstinkt med en omsorg för alla våra medborgare. Samhället ska bidra till en god jordmån för oss alla. Sveriges Makalösa Föräldrar uppmanar därför snarast till:

-          Höjt underhållsstöd från augusti 2011, till 1800 kr, vilket vore något mer i nivå med de faktiska levnadsomkostnader som finns, till skillnad från 1273 kr.

-          Omfattad informationskampanj till föräldrar som betalar underhållsbidrag att nivån 1273 kronor är en minimi-nivå och utgår man från Föräldrabalken bör barnets behov vara det som styr vad föräldrarna ska betala.

-          Krav på nattis, kvällis och helgis i varje kommun från januari 2012. Våra egna beräkningar visar på att barnomsorg på obekväm arbetstid innebär en intäkt på ca 100 000 kr för ett nattis, vilket därmed inte blir en stor ekonomisk förlust för kommunerna.

-          Avskaffa återbetalningskravet det första året för de ensamföräldrar som får bostadsbidrag. Det ska finnas vinster med att faktiskt få en höjd inkomst, inte omedelbar bestraffning. Har du fått ett jobb, så kanske du behöver bl.a. ta dig tandläkaren för första gången på tio år, och det kostar.

Sveriges Makalösa Föräldrar ska verka för att stärka och synliggöra gruppen ensamstående föräldrar och därigenom förbättra villkoren för dem och deras barn. Organisationen ska ur ett jämställdhetsperspektiv bedriva utåtriktad verksamhet genom att belysa, bevaka och driva frågor av intresse för ensamföräldrar och deras barn, fungera som remissinstans i frågor som rör gruppen, samla kunskap och initiera ny forskning om ensamföräldrar och deras barn, stödja nya och befintliga projekt och arbetsmetoder som stärker gruppen och samordna och förmedla kontakter och kunskap mellan ensamföräldrar, samt olika nätverk och föreningar för ensamföräldrar.