Oxyma Innovation

Konkreta tips inför produktionsstart i Kina

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2010 15:30 CEST

Artikel från Oxyma Innovations nyhetsbrev.
Läs nyhetsbrevet i sin helhet

Kina är ett stort land med många sidor. Lika varierande som dess landskap är historierna om företags erfarenheter av att starta tillverkning där. Många har sökt lycka och ökade marginaler. Vissa har lyckats andra misslyckats. Vi träffade Per Lindén, president på Scandic Sourcing och fick tips och råd på vad man ska tänka på när tillverkningen ska flyttas till Kina.

Scandic Sourcing hjälper skandinaviska företag att få igång sin tillverkning i Kina. Per Lindén, president Scandic Sourcing, kom till Kina för 8 år sedan som anställd på Sandvik. Hans uppgift var att starta upp Sandviks första fabrik i östra Kina.

- Det var en nyttig erfarenhet. Svårt, stort och mycket att hålla reda på. Jag drev även fabriken i 4 år och vi anpassade Sandviks interna system till den kinesiska situationen. En ovärderlig erfarenhet som jag kände att det fanns fler som kunde ha nytta av. Idag hjälper jag företag som vill in i Kina med bland annat att göra förstudier, sätta upp fabriker och ger stöd och rådgivning.

Anledningen till varför företag väljer att lägga sin tillverkning i Kina varierar. Per säger att de vanligaste anledningarna är för att få en kostnadsfördel eller för att de vill finnas på den kinesiska marknaden. Han säger att det är viktigt att ha en klar strategi med sin etablering och sätta produktion och processer därefter. Kräver exempelvis produktionen stor del automatisering för att klara produktionsflödena är inte alltid kostnaden lägre i Kina utan kan snarare vara dyrare.

Fallgroparna när man ska tillverka i Kina är många. Per ger exempel på fyra områden.

Kvalitet.  Man måste spendera mycket tid på kvalitetskontroll. Det gäller speciallt hos underleverantörer. En ny och relativt liten organisation har inte resurser till det. Vill du säkra din kvalitet så var inte rädd att investera i några maskiner som gör de viktigaste detaljerna själv, även om nyttjande graden blir låg.  Besök underleverantörerna och se vad de verkligen är bra på.  Många vill ta uppdrag som de senare lägger ut och då blir uppföljningen och kontrollen ännu svårare. Tänk på att om du lyckas förhandlat ner priset för mycket så har du troligen tappat i kvalitet och leveranssäkerhet.

Priset. Det finns stora kostnadsbesparingar att göra i Kina, det vill säga om man har rätt produkt, rätt tillverkningsstrategi och tillverkningen sker på en plats med lätt tillgängliga råvaror. Har du en produktion med väldigt stora volymer som kräver automatisering i stor utsträckning för att klara produktionsflödena blir det troligen dyrare i Kina än i skandinavien. Man måste även anpassa sin produt specification och utveckla producten lokal till befintliga material och komponenter. Man vill gärna använd hemma eller globala specificationer för att minska kvalitets risker. Det kan vara så att samma komponenter som man köper hemma kostar 20% mer i Kina då stålsorter, dimensioner eller komponenter inte finns tillgängliga och måste importeras.

För att lyckas måste man även anpassa produkten till vad kunderna verkligen behöver, se till att få upp volymen samt producera på ett sätt som där man inte investrar för mycket i automatisering.

Personalen. Personal är det svåraste problemet i Kina. Utbildningen i Kina har förbättrats markant i Kina de senaste åren. Men det är stor brist på erfarna chefer på lägre nivåer. Man måste därför anpassa sin kommunikation och arbestsätt till unga oerfarna mellanchefer.

Många lär sig engelska på fritiden, men de bästa ingenjörerna är inte de som är bäst på engelska.

Det är lätt hänt att man i början förlitar sig på en yngre förmåga som är duktig på engelska, men vad man ska veta är att i Kina är kulturen sådan att den som vet mest, har varit med längst och spenderar mycket tid med chefen får en makt position. Din unga tolk eller assistent, som ofta är mycket duktiga, tenderar därför att få för mycket makt i fabriken och kan bromsa effectiviteten hos mer kvalificerade medarbetare som anställts senare. Kommunicera positionerna väldigt klart och involvera inte assistenten i rekryteringar. Använd i stället gärna externa resurser.

”Guanaxi”. Vikten av kontakter i Kina kallas guanaxi. Problemet är att det kinesiska legala systemet är dåligt definierat, byråkratiskt, under ständiga förändringar och är baserat på att få tillstånd av en myndighetsperson. Det gäller därför att skaffa sig bra kontakter så att man kan lösa problem som kan uppstå.  Som investerare har man enkelt möjlighet att bygga upp guanxi.  Spendera tid på det själv, ät middagar och ge små presenter och delegera absolut inte bort den uppgiften till en yngre medarbetare.

Pers tips lista:

Att tänka på:

 • Ha klart för dig varför du är i Kina
 • Kostnadseffektivitet har helt olika grunder i Sverige och i Kina
 • Att jobba med underleverantörer tar mycket tid.
 • Att hitta rätt personal är den svåraste utmaningen för företag i Kina idag

Att undvika:

 • Automatisera inte för att spara arbetstillfällen
 • Insistera inte på att göra precis som hemma
 • Lite inte på någon som tycker att du ska lägga produktionen i hans hemby
 • Om du verkligen behöver bra ingenjörer kräv inte att de även är bra på engelska

Att göra:

 • Gör en ordentlig lokaliseringsanalys som innefattar en leverantörsstudie innan du bestämmer dig för vart ni ska starta.
 • Investera och fokusera på att säkerställa kvalitet i produktionen under första tiden.
 • Anpassa gradvis designen till lokala kunders behov samt tillgång på komponenter och material
 • Se till att du får volymer om du tänker sälja dina produkter på Kinesiska marknaden
 • Spendera tid för att bygga upp dina egna kontakter
 • Se till att platschefen har befogenheter och stöd för att lösa de problem som kan uppstå.

 

 

För mer info om Scandic Sourcing: www.scandicsourcing.com

För mer info om Oxyma Innovation: www.oxyma.se

 

Oxyma Innovation är ett konsultföretag inom området för produktutveckling. Tjänsterna är fokuserade kring utvecklingprojekt av serietillverkade produkter och omfattar såväl idégenerering, konceptarbete och konstruktion som projektledning och produktutvecklingsstrategi. Hos Oxyma finns erfarna och kompetenta konsulter som med sin kunskap hjälper företag att utveckla lönsamma produkter för framtiden. Bland Oxymas referenser finns både små och stora företag inom medicinskteknik, verkstadsindustri och konsumentprodukter.