JB Education AB

Konkurrens ger bättre utbildningsresultat

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2012 14:37 CET

Idag kommenterade Anders Hultin, VD JB Education, en rapport framtagen av IFAU som visar att elevernas utbildningsresultat är bättre i kommuner där det finns både kommunala skolor och friskolor, än i kommuner med enbart kommunala skolor.

- Rapporten visar att utbildningsresultaten förbättras i kommuner där friskolor och kommunala skolor konkurrerar men att förbättringarna ännu är relativt måttfulla och att det har tagit tid innan de har uppstått, sa Anders Hultin när han kommenterade IFAUs rapport på ett seminarium arrangerat av SNS idag.

IFAUs studie visar att genomsnittsresultatet förbättras i kommuner med högre friskoleandel. Den visar också att det är först nu efter ett decennium sedan friskolereformen genomfördes som det går att mäta effekterna, vilket förklarar varför tidigare undersökningar inte har kunnat visa några tydliga effekter.

- För mig är slutsatserna i rapporten en bekräftelse på mina egna erfarenheter och de effekter jag upplevt att friskolor haft på omkringliggande, ofta kommunala, skolor. Självfallet leder konkurrens mellan skolor till att verksamheterna och utbildningsresultaten förbättras, även om dessa effekter tar lång tid att fastställa. Förhoppningsvis kan vi nu få en tillnyktring i debatten om friskolor och välfärdsföretag, sa Anders Hultin.

- Under senare tid har Skolinspektionen, med regeringens goda minne, infört långtgående begränsningar för att ge tillstånd till nya friskolor. I praktiken råder numera närmast ett etableringsstopp, vilket också visas av att bara knappt tio procent av förra årets ansökningar ledde till att en skola startades, fortsatte Anders Hultin. Den här rapporten visar att den politiken borde förändras. Vi behöver fler friskolor och inte minst i de kommuner som fortfarande inte har en enda friskola.

- Likaså behöver Skolinspektionen utvecklas. Det är avgörande att elever och föräldrar har tillgång till bra information om olika skolors kvalitet som vägledning för deras val av skola. Sådan information saknas i stor utsträckning och det borde vara Skolinspektionens ansvar att inte bara granska hur friskolor efterlever lagar och regler utan även mäta, granska och analysera skolors utbildningsresultat. Hade ett sådant system funnits är jag övertygad om att de positiva effekterna av konkurrens hade blivit både större och inträffat tidigare, sa Anders Hultin.

Rapporten ”Har den växande friskolesektorn varit bra för elevernas utbildningsresultat på kort och lång sikt?” presenterades idag på SNS seminarium ”Lyfter friskolorna svenska elever?”. Rapporten är framtagen av IFAU, Institutet för arbetsmarknad- och utbildningspolitisk utvärdering, och författad av Anders Böhlmark och Mikael Lindahl.


För mer information vänligen kontakta 
Magdalena Meyer, pressansvarig, på 076 8158651 eller magdalena.meyer@jbeducation.se


JB Education är ett av Sveriges ledande utbildningsföretag. Varje dag utbildar vi 14 500 barn, ungdomar och vuxna över hela Sverige. I koncernen finns 5 grundskolor och 30 gymnasieskolor, varav JB Gymnasiet med skolor från Ystad till Skellefteå, är Sveriges största gymnasieskola med cirka 10 000 elever. I koncernen finns även eftergymnasial utbildning inom arbetsmarknadsutbildning, komvux, yrkeshögskola samt företagsutbildning.