Luftfartsverket, LFV

Konkurrens inom flygtrafiktjänst?

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2003 14:25 CET

Från årsskiftet gäller en reviderad version av Bestämmelser för
Flygtrafiktjänst (BFL-ANS). En nyhet är bestämmelser om tillstånd för
flygtrafiktjänster vid flygplatser. Därmed finns ett regelverk så att andra
aktörer än division ANS inom Luftfartsverket kan bedriva flygtrafiktjänster
på flygplatser på lika villkor.

Från årsskiftet gäller en reviderad version av Bestämmelser för
Flygtrafiktjänst (BFL-ANS). En nyhet är bestämmelser om tillstånd för
flygtrafiktjänster vid flygplatser. Därmed finns ett regelverk så att andra
aktörer än division ANS inom Luftfartsverket kan bedriva flygtrafiktjänster
på flygplatser på lika villkor.

En ny aktör måste söka tillstånd att bedriva flygtrafiktjänster hos Luftfart
och Samhälle. Sådant tillstånd krävs inte för befintliga aktörer med
verksamhet som fortsätter oförändrad.
Utöver godkännande av Luftfartsinspektionen enligt BCL-FT anger nya BFL-ANS
de krav som ställs på bl a på utrustningars funktionalitet och
meddelandeformat samt krav för att säkerställa samordning med andra berörda
enheter och funktioner inom flygtrafiktjänsten.
Även de cirka 25 kommunala och privata flygplatser som bedriver
flyginformationstjänst (AFIS) i egen regi berörs av de nya bestämmelserna.
Även här måste nya aktörer söka tillstånd.