Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet

Konkurrens på spåret ger inte fler tåg

Pressmeddelande   •   Apr 14, 2009 21:11 CEST

<!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } -->

Konkurrens på spåret ger inte fler tåg

Regeringen har idag, 14.4, beslutat att föreslå konkurrens på spåret för persontrafiken. Det ger inte fler tåg, bättre service eller lägre priser eftersom bankapaciteten inte räcker till för fler tåg på efterfrågade sträckor.

 

Skall det bli fler bolag som kör på samma bana måste någon avstå från sina tåglägen. Det ger knappast effektivare trafik, att någon måste minska sin trafikvolym, SJ, och inte får använda sitt vagmateriel fullt ut. Det ger knappast incitament för de bolag, som får dessa tåglägen, att genom bättre trafik försöka konkurrera för att få större marknadsandel, eftersom det inte finns så mycket fler tåglägen att erhålla.

 

Det ger stor förrvirring hos de resande, om hur de skall komma hem ifall de måste ta ett senare tåg, och om var de skall köpa biljett.

 

Regeringen ägnar sig åt skenlösningar, i meningen låtsalösningar, i stället för skenlösningar som innebär utbyggnad av bannätet så att det finns utrymme för verklig konkurrens, om man nu vill det. Men då måste den utformas på ett annat sätt så att den inte innebär privatisering av vinster och socialisering av förluster, så att samhället måste betala ännu mer för att behålla trafik på lågtrafikerade banor och på tider som inte är så lönsamma.

 

Bygg först ut banorna. Sen kan vi börja diskutera konkurrens. I stället drar regeringen ner järnvägsbyggena. Sådär ett åttiotal miljarder saknas för nästa tio-årsperiod för att kunna klara den ökning av tågtrafiken med 50 procent som alla partier var ense om i klimatöverenskommelsen.

 

Hans Sternlycke

ordförande för Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet

031-7729515, hans.sternlycke@netatonce.net