Telge AB

Konkurrensen på elmarknaden allt sämre

Pressmeddelande   •   Apr 19, 2006 08:59 CEST

De flesta svenska elhandlare anser att konkurrensen på marknaden blivit sämre de senaste fem åren. Dessutom tror de att elpriset kommer att fortsätta öka kraftigt de närmaste åren. Detta visar en ny undersökning som genomförts på uppdrag av Telge Kraft.

I undersökningen har 89 personer från oberoende elhandelsföretag svarat. De som tillfrågats i undersökningen är ansvariga för elinköpen (54 procent är VDar).

Av de tillfrågade anser 31 procent att konkurrensen blivit mycket sämre, 36 procent något sämre och 22 procent tycker den är oförändrad.

- Marknaden skulle bli mer effektiv om det satsades på en mer långsiktig energipolitik med större konkurrens i produktionsledet. Snabbare och enklare tillståndsprövning behövs så fler oberoende aktörer kan etablera sig på marknaden, kommenterar Peter Wigert, VD för Telge Kraft.

I år har elpriset redan nått rekordnivåer. Men 53 procent av elhandlarna tror att priset ökar minst tio procent under det kommande året. Av dessa tror 14 procent att priset ökar med minst 20 procent. Om tio år tror 16 procent att priset kommer ha fördubblats.

Elhandlarna har själva fått svara på vad som påverkar priset mest. De flesta anser att politiska åtgärder som politik, skatter, EU och utsläppsrättssystemet styr. Därefter kommer faktorer som rör nyproduktion, hydrologiska faktorer, kabeltillgång, mm.

- För fem år sedan var det hydrologiska faktorer som ansågs styra priset. Idag är de flesta ense om att det är lagstiftarens åtgärder som styr priset, säger Peter Wigert.

För ytterligare information om undersökningen, kontakta:

Peter Wigert, VD Telge Kraft, tel: 08-55322403, mobil: 0708-515883

Eller se hela undersökningen: http://www.telgekraft.se/view_news.asp?id=58

Telge Kraft ingår i Telgekoncernen och är ett tjänsteföretag i stark tillväxt på den nordiska elmarknaden. Telge Krafts verksamhet består huvudsakligen av professionell elhandel i portfölj för företag. Dessutom erbjuder Telge Kraft rådgivning, marknadsanalyser och samfakturering inom elkraft. Telge Kraft har en omsättning på 2307 MSEK och en kraftomsättning på 7,4 TWh (2004). Ägare är förutom Telge även AstraZeneca, Scania och Ericsson.