Hushållningssällskapet

Konkurrenskraftigt svenskt lantbruk

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2014 08:54 CET

Konkurrenskraftsutredningens kansli och expertgrupp ska lära sig mer om naturbruksskolor, forskning, fältförsök och rådgivning när de i morgon besöker Hushållningssällskapen i Skåne. Genomgående tema under dagen är kunskapsutveckling för att stärka konkurrenskraften hos svenskt lantbruk.

Regeringens konkurrenskraftsutredning har fått i uppdrag att belysa konkurrenskraften och utvecklingsmöjligheterna för jordbruks- och trädgårdsnäringen i Sverige. Dess kansli och expertgrupp, med bland andra Förbundsdirektör Jesper Broberg, kommer till Skåne den 6 februari för att besöka de båda Hushållningssällskapen.

Det handlar om att lyfta fram och visa på de möjligheterna som finns, säger Erik Stjerndahl, vd för HIR Malmöhus. Hushållnings-sällskapet är en kunskapsorganisation med verklig spetskompetens som kan stärka lantbrukets konkurrenskraft även i framtiden.

Ur programmet
På förmiddagen väntar ett besök på Önnestad naturbruksgymnasium för diskussion om hur det är att driva en lantbruksskola. Deltar gör även Claes Göran Claesson ordförande för Naturbruksskolornas förening samt Hushållningssällskapens förbundsordförande Sven Lindgren.  Eftermiddagen ägnas åt rådgivningsverksamhet och eventuella hinder för framgång. Dessutom en presentation av fältförsöken, både med regionalt och nationellt perspektiv.

För mer information, kontakta:
Sven Fajersson, vd Hushållningssällskapet Kristianstad, tel. 070-549 53 91 sven.fajersson@hushallningssallskapet.se

Erik Stjerndahl, vd HIR Malmöhus, tel. 070-816 10 10
erik.stjerndahl@hushallningssallskapet.se

Sven Lindgren, Förbundsordförande, tel. 070-349 03 99

Jesper Broberg, Förbundsdirektör,tel. 070-229 98 78 jesper.broberg@hushallningssallskapet.se

 

Kunskap för landets framtid

Hushållningssällskapen är en fristående medlemsbaserad kunskapsorganisation som arbetar för ett utvecklat företagande på landsbygden och en god livskvalitet i stad och land.

Våra konsulter erbjuder rådgivning och utbildning till konsumenter, företag och organisationer. Vi vill även främja företagande genom våra landsbygdsutvecklare.

Vi verkar inom växtodling, lantbruk, landsbygd, kost och hälsa, miljö och kulturmiljö.

För mer information gå till http://www.hushallningssallskapet.se