Boliden AB

Konkurrensmyndigheter ger klartecken till Nya Boliden

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2003 22:03 CET

Boliden och Outokumpu har idag erhållit klartecken från Europeiska
Kommissionen och andra berörda konkurrensmyndigheter avseende Bolidens
förvärv av Outokumpus gruv- och smältverksamhet inom koppar och zink
samt försäljning av verksamheterna Fabrication och Teknikförsäljning
till Outokumpu. Affären avses vara genomförd vid årsskiftet.

Förutsättningen för att affären ska kunna slutföras är att aktieägarna i
Boliden vid den extra bolagsstämman den 18 december bland annat
bemyndigar styrelsen att fatta beslut om såväl en riktad nyemission till
Outokumpu (apportemission) som en nyemission med företrädesrätt för
Bolidens aktieägare.

Nya Boliden beräknas kunna vara operativt från 1 januari 2004. Det nya
bolaget blir ett av världens ledande smältverksföretag och den fjärde
största gruvproducenten av zink i världen. Vidare skapas ett starkare
företag med ökad finansiell och operationell handlingskraft samt med en
stor framtida tillväxtpotential.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Boliden
Jan Johansson, VD och koncernchef
tel. +46 8 610 16 02, mobile +46 70 555 02 02
e-mail: jan.c.johansson@boliden.se

Ulf Söderström, Informationsdirektör
tel +46 8 610 15 57, mobile +46 70 618 95 95
e-mail: ulf.soderstrom@boliden.se
www.boliden.se

Outokumpu
Eero Mustala, Informationsdirektör
tel. + 358 9421 24 35
e-mail: eero.mustala@outokumpu.com

Johanna Sintonen, chef investerar- och mediarelationer
Tel. +358 9 421 2438, mobil +358 40 530 0778
e-mail johanna.sintonen@outokumpu.com
www.outokumpu.com