Stora Enso AB

Konkurrensmyndigheter undersöker Stora Ensos lokaler

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2004 18:07 CEST

Representanter för EUs konkurrensmyndighet har i dag undersökt Stora Ensos lokaler i London, Stockholm och Düsseldorf.

Representanter för den finländska konkurrensmyndigheten har undersökt Stora Ensos skogskontor i Imatra och regionkontor i Summa, Joensuu, Savonlinna och Kuopio i Finland.

I tillägg har bolagets Nord America division erhållit ett åläggande (subpoena) från konkurrensmyndigheten i USA (the Antitrust Division of the US Department of Justice) att tillhandahålla dokument och information.

Stora Enso samarbetar helt och hållet med dessa undersökningar.


För ytterligare information, v g kontakta:
Jyrki Kurkinen, Senior Vice President, Legal Affairs, tel +358 2046 21217
Kari Vainio, Executive Vice President, Corporate Communications, tel +44 77 9934 8197
Keith B Russell, Senior Vice President, Investor Relations, tel +44 77 7578 8659
Ulla Paajanen-Sainio, Vice President, Investor Relations and Financial Communications,
tel +358 2046 21242
Carl Wartman, General Counsel, Stora Enso North America, tel +1 71 5 422 3578


www.storaenso.com
www.storaenso.com/investorsStora Enso är en integrerad skogsindustrikoncern med tillverkning av tryck- och finpapper, förpackningskartong och träprodukter. Inom dessa områden har koncernen en världsledande marknadsposition. Stora Ensos omsättning under 2003 uppgick till 12,2 miljarder EUR. Koncernen har cirka 44 000 anställda i mer än 40 länder i fem världsdelar och en årlig produktionskapacitet på 15,7 miljoner ton papper och kartong samt 7,4 miljoner m3 sågade träprodukter, varav 2,8 miljoner m3 vidareförädlade produkter. Stora Ensos aktier är noterade i Helsingfors, Stockholm och New York.