Konkurrensverket

Konkurrensverket: Bra förslag för effektivare och säkrare kartelljakt

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 16:35 CET

Det är bra för rättssäkerheten att vi nu kan få tydliga regler hur konkurrensskadeavgifter (böter) ska sättas vid överträdelser av konkurrenslagen. Det framhåller Konkurrensverkets generaldirektör Claes Norgren med anledning av att Utredningen om en översyn av konkurrenslagen presenterat sina förslag.

Utredaren, kammarrättspresidenten Sten Heckscher, har gjort ett gediget arbete med att kartlägga hur tillämpningen av konkurrenslagen hittills fungerat hos domstolarna och Konkurrensverket, framhåller Claes Norgren.

Det nuvarande systemet fungerar förhållandevis bra, slår utredaren fast, men det finns samtidigt utrymme för förbättringar som kan öka effektiviteten, stärka rättssäkerheten och leda till snabbare processer.

Tydligare regler för beräkningen av konkurrensskadeavgift kommer att öka förutsebarheten och ge en enhetlig rättstillämpning. Det kan också bidra till att peka ut vilka typer av överträdelser som är särskilt skadliga från konkurrenssynpunkt, vilket vore mycket värdefullt.

– Förslaget att ge Konkurrensverket rätt att besluta om konkurrensskadeavgift i ärenden som inte är tvistiga (avgiftsföreläggande) är positivt, menar Claes Norgren. Det skulle förenkla arbetet och förkorta handläggningstiderna betydligt.

I direktiven stod att man också skulle pröva ett tidigare lämnat förslag till kriminalisering av kartellförfaranden, men utredaren avfärdar den tanken.

– Det är med stor glädje jag konstaterar att frågan om en kriminalisering på konkurrensrättens område analyserats på ett genomgripande sätt och bör kunna läggas åt sidan, säger Claes Norgren. En kriminalisering skulle betyda att vi var tvungna att ompröva hela det framgångsrika eftergiftssystemet som innebär att det företag som erkänner sin medverkan i en kartell kan slippa straff.

Utredarens översyn av hur det nuvarande förfarandet fungerar pekar också på olika möjligheter att förbättra Konkurrensverkets beslutsunderlag innan målen hamnar i domstol.

– Det är utmärkt att vi får denna granskning av verksamheten som ett bidrag till det arbete som redan pågår för att kvalitetssäkra arbetet på myndigheten, säger Claes Norgren.

– Nu är det viktigt att utredarens förslag genomförs så snart det är möjligt, bland annat för att snabbt få en EU-harmonisering av de svenska koncentrationsreglerna.

Utredningen, som nu överlämnats till regeringen, kommer att remissbehandlas. Konkurrensverket kommer inför detta arbete noga att analysera de många förslagen i detalj.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 073-773 15 80Pressmeddelandet finns också på vår webbplats http://www.konkurrensverket.se