Sveaskog

Konkurrensverket godkänner bildandet av Sveriges största träindustriföretag

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2003 16:19 CEST

Konkurrensverket meddelar idag sitt godkännande av samgåendet mellan Mellanskog Industri AB (Mindab) och AssiDomän Timber. Genom samgåendet bildas Sveriges största träindustriföretag, Royal Star Wood Products.

- Vi är glada över att ha fått ett snabbt godkännande av samgåendet och ser nu fram emot att skapa Sveriges största träindustriföretag, Royal Star Wood Products. Bolaget blir en betydande aktör på europamarknaden och vi vill även bli den ledande distributören av förädlade och sågade trävaror till skandinavisk byggmarknad, säger Anders Nilsson, föreslagen vd för Royal Star Wood Products.

Vid en extra bolagsstämma i Mellanskog Industri AB den 29 augusti fattas beslut om aktieemission och om bolagets styrelse. Bolagsstämman hålls kl. 10.00 på Viktoria Hotell och Konferens, Almungevägen, Gnista i Uppsala. Därefter kan själva sammanslagningen mellan Mindab och AssiDomän Timber genomföras. Redovisningsmässigt kommer samgåendet att genomföras per den 1 juli 2003.

Till styrelseordförande i Royal Star har Stig Nordin föreslagits. Han har tidigare varit VD för Korsnäs, Kinnevik och Invik & Co AB. Anders Nilsson, tidigare vd i AssiDomän Timber, kommer att utses till vd i Royal Star Wood Products. Till vice vd utses Kent Torwald som idag är ordförande i Mindab och vice vd i LRF.

Royal Star Wood Products

Royal Star Wood Products blir Sveriges största och Europas fjärde största träindustriföretag. Bolaget beräknas omsätta ca fem miljarder kronor. Antalet anställda uppgår till 1 450.

Bolagets mål är att bli en ledande aktör på marknaderna för synligt trä i utvalda kvalitetssegment för kunder i Europa och Japan. Bolaget inriktar sig på högkvalitativa furu- och granprodukter. Royal Star Wood Products vill även vara den ledande distributören av förädlade och sågade trävaror till den skandinaviska byggmaterialhandeln.

Royal Star Wood Products ägs av LRF (25 procent), Skogsägarna Mellanskog (21 procent) och Sveaskog (50 procent). Övriga cirka 4 500 aktieägare äger fyra procent av bolaget. Grundarnas avsikt är att engagemanget i Royal Star Wood Products ska vara långsiktigt och de är öppna för ett breddat ägande på sikt.

För mer information om grundarna och samgåendet hänvisas till bolagens respektive hemsidor: www.sveaskog.se, www.lrf.se, www.mellanskog.se.

LRF Skogsägarna Mellanskog Sveaskog

Vid frågor, kontakta:
Stig Nordin, styrelseordförande Royal Star Wood Tfn: 070-717 27 01
Products
Anders Nilsson, vd AssiDomän Wood Products Tfn: 070-574 19 17
Thomas Björklund, ordförande Skogsägarna Mellanskog Tfn 070-374 27 44
Bo Dockered, ordförande Sveaskog Tfn 070-674 01 19
Thomas Johansson, vice ordförande LRF Tfn 070-572 23 74