Nova Naturgas AB

Konkurrensverket godkänner försäljning till danska DONG

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2004 14:37 CEST

Konkurrensverket har godkänt försäljningen av Nova Naturgas handelsbolag Nova Supply till danska DONG. Nova Supply övergår till DONG per den 1 november. I försäljningen ingår Nova Naturgas kundavtal och distributionsledningarna till flera stora kunder.

- Det är skönt att vi har fått klartecken till försäljningen. Det är ett viktigt steg i vår strävan att bli systemoperatör för det svenska transmissionssystemet för gas, säger Anders Johnson, VD vid Nova Naturgas.

För närmare information kontakta
Anders Johnson, VD Nova Naturgas AB, telefon 0705-33 08 43
Erik von Hofsten, informationschef Nova Naturgas AB, telefon 0703-52 38 04

Om Nova Naturgas AB
Nova Naturgas ska bidra till en tryggare energiförsörjning och en bättre miljö. Det gör vi genom att driva utvecklingen av naturgasens infrastruktur och leveranstrygghet. Nova Naturgas äger, driver och utvecklar huvuddelen av det svenska transmissionsnätet för naturgas. Vi fokuserar på att bli utsedda av regeringen till systemoperatör för det svenska transmissionsnätet. Nova Naturgas omsatte cirka 1,7 miljarder kronor 2003.

Om naturgas
Naturgas består i huvudsak av metan (CH4) – det enklaste kolvätet i naturen. Den är lättare än luft, färglös, gift- och luktfri.
Naturgas innehåller inga hälsofarliga ämnen som tungmetaller och ger inget avfall i form av stoft, sot eller svaveldioxid. Vid förbränning av naturgas bildas väsentligt mindre kväve- och koldioxid än vid förbränning av olja och kol. Naturgasen står för cirka 2 procent av energiförsörjningen i Sverige. I sydvästra Sverige, där stamledningen finns, står naturgasen för cirka 20 procent av energiförsörjningen.

Läs mer på www.novanaturgas.com