Svensk Fjärrvärme

Konkurrensverket lägger ner undersökning av fjärrvärmen i Stockholm och Uppsala

Pressmeddelande   •   Nov 26, 2010 11:55 CET

Konkurrensverket har en längre tid granskat Fortum Värme och Vattenfall, efter anmälningar om att företagen har missbrukat sin dominerande ställning på marknaden i Stockholm, respektive Uppsala. Nu har Konkurrensverket valt att avsluta ärendena, vilket välkomnas av Svensk Fjärrvärme.

- Det är med lättnad jag har tagit del av beslutet. När två stora företag utreds av Konkurrensverket har det naturligtvis en negativ påverkan på hela branschens förtroende. Trots flera års utredande har Konkurrensverket inte hittat några belägg för att företagen misskött sig. Beslutet är en viktig pusselbit, som gör att vi istället kan fokusera på relationen tillkunderna, säger Ulrika Jardfelt, VD Svensk Fjärrvärme.

När Konkurrensverket i förra veckan avslutade utredningen av Forum Värmes prissättning i Stockholm motiverades det med att Fortum Värme vidtagit åtgärder för att stärka kundens ställning, samtidigt som fjärrvärmepriserna har utvecklats i en för kunderna positiv riktning.

Nu avslutas också granskningen av Vattenfalls agerande i Uppsala. I beslutet hänvisas till utredningen av Vattenfalls prissättning i Uppsala, men också till utredningen av Fortum Värme i Stockholm. Konkurrensverket konstaterar att utredningarna visar att det saknas ”tillräckliga skäl att nu fortsätta granskningen av Vattenfalls prissättning av fjärrvärme i Uppsala.”

Konkurrensverket betonar vikten av fjärrvärmeleverantörerna vidtar åtgärder för att stärka kundens ställning och att de ska agera med öppenhet kring sin prissättning. Detta är något som fjärrvärmebranschen redan arbetar aktivt med, inom ramen för kvalitetssystemet för kundrelationer, Reko fjärrvärme. Reko fjärrvärme har funnits sedan 2005 och utvecklas fortlöpande, i takt med kundernas och samhällets förväntningar.

Ytterligare upplysningar:
Annika Johannesson
, 08-677 27 07

Svensk Fjärrvärme är branschorganisationen för fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme, med ca 150 medlemsföretag på mer än 250 orter. De svarar tillsammans för nära hälften av all uppvärmning av bostäder och lokaler i Sverige. Fjärrvärme och fjärrkyla erbjuder effektiva och miljöförbättrande energilösningar som ger kunden enkel, trygg och bekväm värme och kyla.