Fortum Sverige AB

Konkurrensverket lägger ner utredningen mot Fortum

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2010 14:23 CET

Konkurrensverket lägger ner sin utredning mot Fortum avseende "Missbruk av dominerande ställning - överprissättning avseende fjärrvärme".

Sedan 2007 har konkurrensverket utrett Fortum Värmes fjärrvärmeverksamhet i Stockholm. Konkurrensverket valde att granska Fortum Värme mot bakgrund av att företaget är den största fjärrvärmeaktören i Sverige och verksamt på den största svenska fjärrvärmemarknaden, Stockholm. Verket kan nu bland annat konstatera att fjärrvärmepriset realt sett minskat med 1,5 procent i Stockholm mellan åren 2005 och 2010.

-  Beskedet att avsluta utredningen är mycket välkommet. Vi har fått kritik för att fjärrvärmen har blivit dyrare. Det är lätt att glömma bort den gröna skatteväxling som genomförts i Sverige. Syftet var att påskynda omställningen till en uthållig energiförsörjning. Faktum är att alla andra uppvärmningsformer ökat mer i pris jämfört med vår fjärrvärme, säger Fortum Värmes vd Anders Egelrud.

Fortum Värme planerar att genomföra branschens i särklass mest omfattande investeringsprogram. Fram till år 2020 finns planer för investeringar på cirka 15 miljarder kronor i ny klimatvänlig produktion av fjärrvärme och el i Stockholmsregionen.

Fram till i dag har fjärrvärmen haft avgörande betydelse för Stockholm som en av världens uthålligaste huvudstäder, men fjärrvärmen är ingen självklarhet. Framtiden ställer krav på nya effektiva anläggningar för att säkerställa att fjärrvärmen också i framtiden är ett attraktivt alternativ för våra kunder både när det gäller pris och en säker leverans. Att lösningarna också måste vara positiva för klimatet är självklarhet för oss, avslutar Anders Egelrud.

Under utredningens gång har det blivit än mer tydligt hur viktigt det är att fjärrvärmebolagen har kundernas förtroende. Genom att ännu mer öppet redovisa intäkterna och dessutom redovisa vilken ram som intäkterna ska hållas inom för 2011, är förhoppningen att Fortum Värmes kunder ska känna en ökad trygghet i att de inte betalar för mycket för sin fjärrvärme.

För mer information kontakta gärna: Fortum Värmes VD Anders Egelrud tel: 0705-67 19 22 eller kommunikationschef Jens Bjöörn tel: 0702-98 41 25

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning samtidigt som vi levererar ett förstklassigt resultat till våra aktieägare.
Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme samt drift och underhåll av kraftverk.

Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland och Östersjöområdet.
I framtiden ser vi även att de snabbt växande energimarknaderna i Europa och Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt. Under 2009 uppgick Fortums omsättning till 5,4 miljarder euro och rörelseresultatet var 1,8 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 11.500 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors. Ytterligare information: www.fortum.com