Konkurrensverket

Konkurrensverket utreder bitumenmarknaden

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2003 10:00 CEST

Konkurrensverket har inlett en utredning om eventuell olaglig marknadsuppdelning och prissamverkan mellan ett antal företag som handlar med bitumen - bindemedel i asfaltbeläggningar. För ett av företagen finns dessutom misstankar om missbruk av dominerande ställning. Som ett led i utredningen gjorde Konkurrensverket tisdagen 17 juni oanmälda besök, så kallade gryningsräder, hos flera företag i branschen.

Konkurrensverkets undersökning grundar sig bland annat på uppgifter från Luftfartsverket avseende upphandlingen av den tredje landningsbanan på Arlanda. Även vid Konkurrensverkets utredning om asfaltbeläggningsarbeten, som resulterat i en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt, framkom uppgifter om misstänkta överträdelser av konkurrenslagen i bitumenbranschen.

– Alla former av prissamverkan och marknadsdelning är allvarliga överträdelser av konkurrenslagen. Vi vet att konsumenter, andra företag och det allmänna förlorar stora belopp när marknadens regler sätts ur spel, säger generaldirektör Claes Norgren.

Den information Konkurrensverket har inhämtat hos företagen ska nu analyseras och värderas. Därefter kan verket besluta om vidare åtgärder mot de misstänkta företagen.

Jakten på karteller är en prioriterad uppgift för Konkurrensverket. Förra året gjordes en ändring i konkurrenslagen för att effektivisera arbetet med att spåra upp otillåtna karteller. Genom lagändringen kan företag som erkänner sin medverkan i en kartell och samarbetar fullt ut med Konkurrensverket slippa konkurrensskadeavgift (böter).

Konkurrensskadeavgiften för ett företag som deltar i en olaglig kartell kan uppgå till maximalt 10 procent av företagets årsomsättning.

För ytterligare information, kontakta:
Elisabeth Wallton, informationschef, tfn 08-700 16 01
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 073-773 15 80