Fortum Sverige AB

Konkurrensverkets villkor för Fortums förvärv av E.ON Finland uppfyllda

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2006 09:05 CET

Börsmeddelande

Fortum säljer Haapavesi kraftverk

Fortum säljer sitt 154 MW torvkraftverk i Haapavesi till Kanteleen Voima Oy, som ägs av en grupp av regionala energiföretag. Försäljningen av anläggningen var ett av det finländska Konkurrensverkets villkor för Fortums förvärv av E.ON Finland (nuvarande Fortum Esbo Ab). Målet är att ägandet övergår till Kanteleen Voima i början av december. Kraftverkets personal övergår i den nya ägarens tjänst som s.k. gamla arbetstagare.

Fortum har redan tidigare uppfyllt de övriga villkor som konkurrensverket ställt för E.ON-affären:
- Fortum har sålt sitt kraftverk i Tavastehus.
- Fortum har förbundit sig att sälja en konstant kapacitet motsvarande 1 TWh/år i Finland. Leveranserna startade den 1 november 2006 och pågår till och med den 31 mars 2011.
- Fortum har avtalat om att leasa ut sin 308 MW andel av kraftverket Meri-Pori. Leasingavtalet löper från den 1 januari 2007 till och med den 30 juni 2010.

Fortum kommer att lämna en redogörelse för villkorens uppfyllande till konkurrensmyndigheten.


Fortum Abp

Carola Teir-Lehtinen
Kommunikationsdirektör

Ytterligare information:
Mauri Hattunen, Vice President, Mergers and Acquisitions, tfn +358 50 45 29210


Sändlista:
Helsingforsbörsen
Centrala nyhetsmedier