Boverket

Konsekvenserna av ett förbud mot direktverkande elvärme

Pressmeddelande   •   Jun 30, 2003 10:00 CEST

Om ett förbud införs mot direktverkande elvärme i nya byggnader från och med år 2005 så förväntas det kosta 600 miljoner kr mer för samhället, till och med år 2025. Det konstaterar Boverket i en rapport som redovisas till regeringen idag.

Alternativ till förbud
Syftet med ett eventuellt förbud mot direktverkande elvärme i nya byggnader är att undvika låsningar till direktverkande elvärme som minskar möjligheten att använda alternativa energikällor. De tekniska konsekvenserna av ett förbud har en marginell påverkan på den totala elanvändningen och på eleffektbehovet idag. Ett förbud skulle emellertid underlätta för framtida konvertering till andra uppvärmningssystem för att undvika låsningar till el.

Det som talar mot ett förbud är framförallt ekonomiska konsekvenser. Ett förbud mot direktverkande elvärme förväntas medföra en samhällsekonomisk merkostnad på närmare 600 miljoner kronor fram till år 2025 för nya småhus och fritidshus. Det är dock inte rimligt att förbjuda direktverkande elvärme i fritidshus.

De positiva miljömässiga effekterna av ett förbud är marginella. EG-rätt kan också utgöra ett hinder mot förbud för direktverkande el.
– Vi måste se på lång sikt och diskutera de alternativ till förbud som också finns, hur ska vi stimulera energieffektivt byggande? Vi kan, med stöd av byggreglerna skärpa energikrav och därigenom minska behovet av uppvärmning, säger Ines Uusmann, generaldirektör på Boverket.

Fakta kring elvärme
Åtta procent av Sveriges totala elanvändning används för direktverkande elvärme. I Boverkets rapport konstateras också att det finns en trend av allt mer nya installationer som kräver elenergi. Det är här de största eleffekterna tillkommer, såväl i det befintliga som i det nya beståndet av småhus och flerbostadshus i form av komfortvärme i golv och som handdukstorkar.

Ytterligare upplysningar:
Peter Johansson, expert Boverket 0455-35 32 86
Fredrik von Platen, stf. generaldirektör Boverket 0455-35 31 75
Hans Gustafsson, tf. pressansvarig Boverket, 0455-35 30 26, 0701-85 30 26

För hela rapporten, se bifogad fil