Astrid Lindgrens Näs

Konservering av Astrid Lindgrens tavlor utförs i Vimmerby

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2008 09:00 CEST

Sommarens utställning Astrid Lindgrens tavlor - konsten i hennes hem på Dalagatan, på Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby, som lockade över 5 000 besökare, är avslutad. Nu konserveras en större del av tavlorna som ingick i utställningen på plats i Vimmerby.

I utställning på Astrid Lindgrens Näs ingick hundra tavlor. De är nu nedplockade och innan de ska återföras till Dalagatan i Stockholm konserveras de på plats i Vimmerby.

Många av tavlorna är gamla och i behov av restaurering. Konserverings- och bevarandeåtgärder på själva konstverken utförs av Vimmerby kommuns papperskonservator Mattias Nittérus.

- Det känns mycket roligt och hedrande att ha fått detta uppdrag, säger Mattias Nittérus. Dessutom har jag ju den exklusiva förmånen att komma så nära verken, och det har gett mig en fördjupad bild av Astrid Lindgren.

Rent tekniskt inleds alltid konserveringsinsatser med att fotodokumentera och ta prover på färgskikt, pappersbas och så vidare. Därefter beslutas om bilden kan våtbehandlas eller enbart klarar torra tekniker.

- Ibland kan det vara så att jag inte väljer att göra någonting alls, utan enbart jobbar med bildens omgivande material för att därigenom uppnå bättre bevarande, berättar Mattias Nittérus.

I flera fall när det gäller Astrid Lindgrens konstsamling, har dock mera genomgripande insatser tillgripits, i några fall till och med blekning för att få bort kraftiga missfärgningar.

Övergripande kan sägas att de bilder som Mattias Nittérus arbetat med har behandlats med så skonsamma tekniker som det överhuvudtaget varit möjligt. Inga risker har tagits som kunnat äventyra bilderna i denna speciella samling.

- Kort sagt gäller det att förhålla sig ödmjuk inför uppgiften, och trots att jag arbetat så länge inom mitt yrke, är det hela tiden viktigt att se varje bild som en helhet, med specifika problemställningar och sina egna historiska spår, berättar Mattias Nittérus.

Flertalet av verken har tidigare varit monterade i passepartouter och mot kartong som inte varit av så god kvalitet bland annat på grund av att de innehållit Lignin. De sura och gulnade kartongerna har "smittat" av sig på många av verken och orsakat missfärgningar och på så sätt startat en "självförstörelseprocess".

Solljuset fungerar som en katalysator i denna process, och därför är det viktigt att i samband med konserveringen av själva bilderna, också byta ut tidigare montagematerial mot åldersbeständiga, buffrade kartonger och förse bilderna med ett UV-filtrerande glas. Denna restaurering utförs av Blackstad Rambutik i Blackstad.

Efter konserveringsarbetet kommer nu konstverken att vara bättre rustade för att bevaras många år framöver.

Utställningen Astrid Lindgrens tavlor - konsten i hennes hem på Dalagatan har visats på Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby mellan 14 juni och 14 september i år och bestod av Astrid Lindgrens privata konstsamling.

­­______________________________________________________________

För mer information om utställningen och Astrid Lindgrens Näs, kontakta gärna:

Charlotta Lindkvist

Marknadsförare

Astrid Lindgrens Näs

Tfn 0492-769587

charlotta.lindkvist@vimmerby.se

www.astridlindgrensnas.se