Konstfrämjandet i Västerbotten

Konstfrämjandet Västerbotten: Konst för bättre hälsa i arbetslivet

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2008 00:24 CEST

Gjuteriarbetare, företagsledare, städare och lärare - alla kan de få hjälp av konstnärer att må bättre på jobbet. Skiss Västerbotten är Konstfrämjandet i Västerbottens satsning för att nyttja konstnärers kompetens i arbetslivet.

Konstfrämjandet i Västerbotten har startat en förprojektering av ett samverkansprojekt med namnet Skiss Västerbotten. Temat är hälsa i arbetslivet, och inriktningen den psykosociala hälsan. Målet med förprojekteringen är att kartlägga problem och möjligheter på fem arbetsplatser i Västerbotten, och undersöka möjligheterna att med konstnärers hjälp stärka personalen. Gemensamt för arbetsplatserna är att de alla står under ett starkt förändringstryck och nya kompetenskrav.

De medverkande arbetsplatserna hittills finns i både privat och offentlig verksamhet. Personalgrupperna är: huvudkontoret på Norrmejerier AB i Umeå, lärarna åk 1-9 på Tundalsskolan i Robertsfors, hela personalen på Norrlandsgjuteriet i Robertsfors, och en städavdelning på Skellefteå kommuns fastighetskontor.

Malin Lobell och Camilla Carlsson är två konstnärer bosatta i Stockholm, som anlitats för att genomföra en halvdags workshop på respektive arbetsplats. Lobell och Carlsson har båda stora erfarenheter från arbetsplatsprojekt genom sin medverkan i tidigare regionala Skissprojekt i Stockholmsregionen. De kommer på så sätt att introducera personalen i Skiss som arbetsmodell, och ge dem en föraning om vad ett genomförandeprojekt med två konstnärer på arbetsplatsen skulle kunna innebära.

Kartläggningen av arbetsplatserna görs dels genom intervjuer, men det främsta verktyget är diskussioner i de fokusgrupper som bildas på arbetsplatserna. Den som ansvarar för kartläggningen och utvärderingen är sociologen Lars-Göran Karlsson vid Umeå Universitet. Förprojekteringen, som finansieras av EU, Europeiska socialfonden, kommer i höst att resultera i en ansökan om medel för ett genomförandeprojekt 2009. Då kommer lokala konstnärer att utbildas och anställas för längre uppdrag. Projektledare är Pär Axelsson.

------

Skiss Västerbotten är länkat till Folkrörelsernas Konsfrämjandes nationella projektprogram med namnet Skiss. Konstfrämjandet har genom Skiss skapat en modell och ett nytt innovativt verktyg för utvecklingsarbete inom arbetslivet med fokus på hälsa och kreativitet. Modellen bygger på forskning från och erfarenheter av hur konstnärer och den konstnärliga processen berikat arbetslivet. Därigenom har arbetsplatser, främst inom offentlig sektor fått nya verktyg för sitt hälso-och utvecklingsarbete. Detta har lett till ett ökat välbefinnande för individen i sin arbetsmiljö, och startat processer för reflexivt lärande. Därmed följer bättre förutsättningar att möta och hantera framtida okända situationer som förändringar i arbetslivet.

Konstnärerna, två per arbetsplats, arbetar både processinriktat med individen i centrum, och kontextorienterat, med en övergripande frågeställning. I samarbete med AFA Försäkringar följer ett tvärvetenskapligt forsknings- och implementeringsprojekt Skiss. Ett forskarteam som är knutet till projektet finns med som resurs och kvalitetssäkring i Skiss kompetensförsörjningsprogram.

För ytterligare information kontakta Pär Axelsson, 076-804 42 01

Läs mer på www.skiss.se

Thomas Hartman 070 -666 4995