Uppsala kommun

Konst som väcker debatt - samtal i Offkonsten! c/o Teatergalleriet

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2016 08:25 CET

PRESSINBJUDAN

Kulturförvaltningen bjuder under våren in till tre samtal som ur olika perspektiv belyser den offentliga konsten, vilken blivit föremål för debatt. Samtalen kommer att hållas på stadsteatern i Offkonsten! c/o Teatergalleriet.

Flera nya konstverk i Uppsala har på senare tid debatterats i medierna. Vilka argument har framförts och av vem? Hur ser konstnärerna själva på diskussionerna? Och hur förhåller sig den offentliga konsten till historien? De tre samtalen förs mot bakgrund av den rika och varierande flora av konstverk som finns i Uppsala län.

16 februari 18.00 Komma till tals
Om mediernas roll i konstdebatten.
Samtalsledare är Linda Fagerström, författare och journalist.
Medverkar gör Sebastian Johans, konstkritiker i bland annat Upsala Nya Tidning och Kristian Ekengren, kulturredaktör Gefle dagblad

1 mars 18.00 Frihet, makt och påverkan.
Om konstnärernas roll i konstdebatten.
Samtalsledare är Katarina Jönsson-Norling, konstnär och ordförande i Konstnärernas Riksorganisation, KRO riks. Medverkar gör konstnärerna Carolina Falkholt och Jan Svenungsson.

15 mars 18.00 När historia blir samtid.
Om vår gemensamma historia och samtid speglad i den offentliga konsten.
Samtalsledare är Emilie Karlsmo, lektor vid konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.
Medverkar gör Jessica Sjöholm Skrubbe, konstvetare, författare och Inger Höjer Aspemyr, intendent för pedagogik vid Statens konstråd

Mer information
Anna Ehn, intendent för offentlig konst, Uppsala kommun
Telefon: 018-727 86 80,
E-post: anna.ehn@uppsala.se

Johannes Ehnsmyr, konstkonsulent, Landstinget i Uppsala län
Telefon: 076-495 49 41,
E-post: johannes.ehnsmyr@lul.se