Svensk Ortopedisk Förening (SOF)

Konsten att göra krokiga barn raka

Pressmeddelande   •   Aug 26, 2013 12:58 CEST

Termen ortopedi kommer från grekiskans ”ortho” vilket betyder rak och ”pais” som betyder barn och syftet i begynnelsen var förstås att göra krokiga barn raka.

Men barnortopedi är en svår specialitet. Det handlar inte bara om att operera – det handlar lika mycket om när man ska låta bli, d.v.s. att veta att en deformitet förmodligen kommer att växa bort när barnet blir litet äldre.

Detta diskuteras i två symposier på tisdag, 27 augusti, under Ortopediveckan 2013 i Uppsala. En av de talande rubrikerna lyder ”Snett och vint inom barnortopedin”.

Spännande workshops. Dagen inleds av att det bultas och bankas och sprutas bencement i ett antal olika workshops under ledning av docent Nils Hailer, Akademiska Universitetssjukhuset.

Mycket bildmässiga moment utlovas.

I centrum står annars ortogeriatriken, med en föreläsning av professor Stephen Kates, USA, en pionjär inom ämnet. Det handlar om att den äldre patienten behöver behandlas av ett team och inte bara av en ortoped. Arbetssättet har bl. a. medfört att dödligheten för den här gruppen minskat.

Kvalitets- och säkerhetsprogram i hälso- och sjukvård kan bland annat omfatta kulturförändringar där hierarkier är i vägen och för att förbättra kommunikationen mellan läkare och sjuksköterskor. Det är också viktigt att lyfta fram kunskap om de fel och brister som förekommer. Medvetenhet är en förutsättning för förändring, och genom att acceptera att läkare inte är ofelbara, kan sjukvården, precis som flyget, fokusera på hur viktigt det är att genomföra de rekommendationer som tagits fram. Chefläkare Jon Ahlberg, Patientförsäkringen LÖF, redovisar fakta i detta högaktuella ämne.

Börje Ohlsson, 0708-626176, och Kent Fall, 0706-245401, lämnar gärna mer information.


Svensk Ortopedis Förening (SOF) För läkare med intresse för ortopedi
Svensk Ortopedisk Förening är en sammanslutning av läkare med särskilt intresse för ortopedi. Föreningen är Svenska Läkaresällskapets sektion för ortopedi och Svenska Läkarförbundets specialistförening för ortopedi. Föreningens fyra huvudsakliga områden är vetenskap, utbildning, fackliga frågor samt internationellt samarbete. Föreningens årsmöte äger rum under ortopediveckan, som är föreningens viktigaste och största aktivitet.

Ortopediveckan
I samband med föreningens årsmöte anordnas symposier och vetenskapliga föredrag. Med åren har programmet blivit allt mer omfattande. 2008 bytte årsmötet namn till "Ortopediveckan". Ansvaret för att arrangera årsmötet har vandrat mellan flera ortopedikliniker i landet. Varierande lokala förutsättningar ger förutsättning för att varje årsmöte får en unik prägel.

Vetenskap
Föreningens främsta ambition är att främja och utveckla svensk ortopedi. Under Ortopediveckan förmedlas vetenskap och det ges möjligheter för kunskapsutbyte.