SAJ Föreläsare och eventbyrå

Konsten att hitta rätt föreläsare

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2011 08:56 CET

I en intervju på Kick-Off, Sveriges största konferens- och mötestidning, säger Stefan Jonsson SAJ, att det första steget mot rätt föreläsare är att bestämma sig varför man vill boka en föreläsare.

Är man ute efter en inspirationsföreläsning och ett avbrott i det övriga programmet eller skall föreläsarens tema stämma överens med aktivitetens tema eller förstärka ett budskap? Det behöver inte vara en känd person som föreläser utan det skall vara rätt person med rätt budskap.

- Om föreläsaren ska vara budbärare åt företaget eller organisationen så är förberedelserna oerhört viktiga. Förutsättningarna och förberedelserna måste vara de rätta. Lokalen är också en viktig faktor när det gäller valet av sittning, ljud och ljus för att alla ska kunna uppfatta vad som sägs och görs, säger Stefan Jonsson, som sedan 1994 driver SAJ - föreläsare och eventbyrå tillsammans med sin fru Anna.

Ställ krav på talarförmedlingen

En duktig talarförmedling ska finnas med hela vägen och inte nöja sig med att boka in en föreläsare och skicka en bekräftelse till kunden. De bör följa upp föreläsarens insats och se till att föreläsarens insats verkligen ger effekt.

- Initialt är det bra att som kund att fundera kring: Vad har vi för behov? Vilket ämne och vilka frågeställningar behöver vi jobba med? Vad är vårt mål och syfte med evenemanget? Det menar Kristina von Engeström på talarförmedlingen Content.

Du kan läsa artikeln i sin helhet på Kick-Off.se

Anna och Stefan Jonsson heter vi som driver och äger familjeföretaget SAJ, föreläsare och eventbyrån som via rådgivning och experthjälp hjälper till att hitta rätt föreläsare eller moderator och att skapa effektiva möten, konferenser eller events.

Så här säger en kund om SAJ;

- Att samarbeta med Anna och Stefan på SAJ vid planering av våra utvecklingsdagar för medarbetarna är alltid lika stimulerande och roligt. De kommer alltid med kreativa lösningar och spännande förslag på föreläsare inom aktuellt tema. När vi vi arbetar tillsammans med SAJ kan vi alltid räkna med en toppendag för våra medarbetare.

Följ oss på Facebook