Den okända hästen

Konsten att mörka ett beslut

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2010 11:02 CEST

Hur smyger man med ett demokratiskt beslut? Studera hur arvodeshöjningen för förtroendevalda i Vallentuna mörkades inför fullmäktige den 4 oktober:

 • Avväpna den främsta kritiken genom att föreslå en kraftig arvodeshöjning för oppositionsrådet.
 • Se till att ärendet tas upp mitt i valrörelsen, så att det drunknar i annan information.
 • Lägg upp det som ett "brådskande ärende" direkt på bordet i kommunstyrelsen utan att det finns med i kallelsen.
 • Se till att beslutsunderlaget är ofullständigt.
 • Skriv inte på kommunens hemsida där fullmäktige annonseras att ärendet ska tas upp.
 • Berätta inte när fullmäktigemötet annonseras i lokalpressen att ärendet ska tas upp.
 • Lägg ärendet sist på dagordningen för att göra det obekvämt för eventuella åskådare att bevittna beslutet samt för att de folkvalda ska vara trötta och inte vilja debattera.
 • Ge ärendet till det diskreta namnet “Arvodeskommitténs förslag” istället för “Höjning av politiska arvoden” som vore mer adekvat.
 • Berätta inte ut hur mycket dyrare förslaget kommer att bli innan beslutet tas.
 • Försvåra jämförelser genom att inte ha med uppgifter om hur stora de tidigare arvodena har varit i beslutunderlaget.
 • Visa inte ut hur stora höjningarna blir procentuellt.
 • Redovisa inte den totala kostnaden för förslaget.
 • Ge kritikerna rätt i att ärendet har förberetts dåligt, men fatta beslutet ändå.

Trots detta frågar en ledamot (m) på fullmäktigemötet angående ärendets hantering:
- Kan det blir mer demokratiskt?

Ja, givetvis. Demokrati förutsätter öppenhet och transparens. Ärendets hantering visar på stora brister.