Citytunneln

Konsten i Citytunneln

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2010 14:16 CET

Redan 2003, två år före byggstarten, inleddes planeringen av Citytunnelns konstnärliga utsmyckning. I ett nära samarbete mellan de fyra konstnärerna och projektet har konsten växt fram på de tre stationerna station Hyllie, station Triangeln och Malmö C Nedre.

Att resa är ofta en visuell, för att inte säga filmisk upplevelse. Inte bara kan en tågkupé kännas som en slags biograf, där utsikten genom fönstren blir filmen. Passagerartåget och den rörliga bilden utvecklades vid ungefär samma tidpunkt i historien. Relationen mellan tåg, resande och film har Tania Ruiz Gutiérrez tagit fasta på i sin monumentala videoinstallation Annorstädes för Malmö C. 44 rörliga bildprojektioner på stationsrummets väggar skapar illusionen av att man på plattformen i Malmö befinner sig i en enorm tågkupé som långsamt och gränslöst rör sig genom världen.

Ljusinstallationen Spårsken i station Triangelns stationsrum av Christian Partos bär tydliga drag av hightech och science fiction. Verket tar som sin utgångspunkt den kraft, rörelse och rytm som konstant genereras på en järnvägsstation och kretsar kring energi i fysisk och i existentiell bemärkelse. Installationen fungerar helt i symbios med stationens och Citytunnelns tekniska konstruktion. Skenor med LEDljus som styrs av tågens ankomst och avgång har byggts in i tunnelns väggar. Ljusen är programmerade att härma små insekter som vågar sig fram när tågen lämnar plattformen, men som skräms bort av deras ankomst.

Gunilla Klingbergs tvådelade installation Vardags Livets Mönster för station Triangelns norra och södra uppgångar förvandlar dessa vanligtvis ganska intetsägande platser till en kombination av heligt, sakralt rum och spegellabyrint. Det centrala verket som gett namn till installationen i sin helhet är ett platsgjutet, mönstrat betonggolv som likt en enorm mandala brer ut sig vid rulltrappornas baser i den södra uppgången. Mellan rulltrapporna hänger Alla i en en i alla, en grupp dekorativa övervakningsklot. I taket strålar den konstgjorda solen Halo. I den norra uppgången klänger en stor lotusblomma av stål på väggen: Lotus.

De tre verken med den samlande titeln Tidsfördjupningar på station Hyllie av Kristina Matousch är minimalistiska, distinkta ingrepp i stationsbyggnadens arkitektur. Installationen handlar om det här områdets rika, forntida historia. I synnerhet sätter konstnären fokus på spåren efter den forntida palissad som en gång fanns i närheten av stationen. Längs stationsbyggnadens tak rör sig Minuten likt ett elektroniskt, magiskt solur. I vindskydden på markplan finns Ansikten. Tidsfördjupningar på plattformen är inkapslade hålrum kring stationspelarnas baser som är fyllda med svart sand. Installationen öppnar för tankar om vår relation till det för längesedan förgångna och osynliga.

Citytunnelns konstnärliga utsmyckning har tillkommit genom ett samarbete mellan Malmö Stad, Citytunnelprojektet, Malmö Planterings- och Försköningsförening samt Statens konstråd.

Projektledare för de konstnärliga gestaltningarna i Citytunneln är Acke Hydén.

Boken Attraktion – Konsten i Citytunneln har skrivits av Karin Faxén i samarbete med fotografen Merja Diaz. Boken ges ut av bokförlaget Arena i samarbete med Citytunneln och kan köpas hos bokhandlare och internetbokhandlare.

För mer information kontakta Informationschef Anders Mellberg på telefon 040-32 14 04.

Citytunneln är 17 km järnväg som förbinder Malmö C med Öresundsbron samt knyter ihop det skånska järnvägsnätet och ökar kapaciteten för spårburen trafik i framtiden. Sex kilometer är tunnel under centrala Malmö, elva kilometer är järnväg ovan jord.

Malmö C har fått en ny underjordisk stationsdel och nya stationer har byggts vid Triangeln och i Hyllie.

Projektet har kostat 8,45 miljarder kronor i 2001 års penningvärde.