SVERIGES KONSTFÖRENINGAR

Konstens Vecka tema politisk konst

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2014 10:18 CEST

Konstens Vecka är en riksomfattande konsthändelse som äger rum vecka 40 varje år. Det är en vecka då Sveriges Konstföreningar skapar extra uppmärksamhet kring samtidskonst i hela landet och inspirerar konstföreningar och andra aktörer till att presentera samtidskonst i nya och intresseväckande former. Tillsammans har vi förmågan att sprida kunskap och engagemang för samtidskonst till en bred publik.

Under de senaste åren har Sveriges Konstföreningar arbetat tematiskt med olika konstbildningsprojekt som presenterats under Konstens Vecka. Vad passar då bättre under valåret 2014 än att arbeta med politisk konst?

Åtta konstprojekt: Sveriges Konstföreningar presenterar åtta konstprojekt och utställningar kring temat politisk konst runt om i landet i anknytning till Konstens Vecka. 3 x StrögetBit ihop och bit ifrånJag i HälsinglandMångkultur och politisk konstMin farfar kom till SverigeNorhtern Light GraffitiPolitik, makt, solidaritet och jämlikhetSkulpturrevolt gränsöverskridande samverkan.

Projekten är ett resultat av en unik utbildning som genomförs under 2014 i samarbete med Riksutställningar, Sensus, Sveriges Konstföreningar och Länskultur Gävleborg.

Tidning om politisk konst: Under Konstens Vecka lanserar vi en 24-sidig tidning med artiklar och intervjuer kring politisk konst ur olika perspektiv som är gratis att ladda ner från vår hemsida. Medverkar gör bl a. Anders Rydell, Dan, Jönsson, Gunilla Samberg och Cecilia Parsberg.

Kulturvalet 2014: I samband med riksdagsvalet lanserades hemsidan kulturvalet.se tillsammans med andra aktörer inom konst- och bildområdet.

Läs mer om Konstens Vecka på hemsidan: www.konstensvecka.se

SVERIGES KONSTFÖRENINGAR är en partipolitiskt obunden ideell riksorganisation vars ändamål är att tillvarata landets konstföreningars intressen.

SVERIGES KONSTFÖRENINGAR

Post och besöksadress: Tegnérgatan 60A, 216 12 Limhamn

Tel: 040-36 26 60 (vxl), Fax: 040-16 26 07

E-post: info@sverigeskonstforeningar.nu

Hemsida: www.sverigeskonstforeningar.nu