Nordic Surface

Konstgräs prövas av Vägverket i Boden

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2008 15:39 CEST

Konstgräsexperten står som initiativtagare till testprojektet tillsammans med Vägverket Region Norr. Syftet är att utvärdera hur konstgräset klarar av det tuffa klimat som råder i Norrland.

Det finns två anledningar till att konstgräs är en bra lösning i anslutning till rondeller och mittremsor, enligt Michael Hammar, VD på Konstgräsexperten. Dels skapar det gröna gräset en kontrast mot vägbanan och urskiljer refuger från vägen. Därutöver är skötselkostnaderna för konstgräs betydligt mindre än för riktigt gräs.

Målet med testprojektet är att samla in uppgifter om skötselkostnader för konstgräset tillsammans med reaktioner från allmänheten. Därefter kan Vägverket göra en bedömning huruvida konstgräs är en bra lösning utmed Sveriges vägar.