B&B Tools AB

Konstituerande styrelsesammanträde i Bergman & Beving AB

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2003 18:10 CEST

Ordförande, Vice Ordförande, VD och vVD

Tom Hedelius omvaldes till ordförande. Till vice ordförande omvaldes Anders Börjesson. Som tidigare utsågs Stefan Wigren till verkställande direktör samt Mats Björkman och Carl Johan Lundberg till vice verkställande direktörer.

Stockholm den 28 augusti 2003

BERGMAN & BEVING AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Stefan Wigren, VD & koncernchef, Bergman & Beving AB, telefon 08-660 10 30

Bergman & Beving tillhandahåller lösningar och produkter inom verktyg och förnödenheter till industri- och byggsektorn samt inom laboratorieinstrument, diagnostikautrustning och förbrukningsvaror till vård, industri och forskning. Koncernen omsätter cirka 4 miljarder SEK och har omkring 1 400 anställda.

Besök www.bb.se för beställning av rapporter och pressreleaser.

Bergman & Beving AB (publ)
P.O. Box 10024, SE-100 55 Stockholm, Sweden
Phone +46-8 660 10 30, Fax +46-8 660 58 70, info@bb.se, www.bb.se
SE556034859001