Riksdagen

Konstitutionsutskottet föreslår Claes Norgren som ny riksrevisor

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2008 10:53 CEST

Konstitutionsutskottet beslutade i dag att föreslå riksdagen att välja Claes Norgren till ny riksrevisor. Han föreslås tillträda den 1 juli 2008. Riksrevisorn Lennart Grufbergs uppdrag löper ut vid halvårsskiftet.

Claes Norgren är född 1954. Han är civilekonom och sedan 2003 generaldirektör vid Konkurrensverket. Dessförinnan var han under tio år generaldirektör vid Finansinspektionen. Åren 1990–1993 var Claes Norgren vice riksbankschef och under 1987–1990 upplåningschef på Riksgäldskontoret. Tiden 1980–1987 arbetade han som utredare vid Riksbanken och Finansdepartementet.

Claes Norgren har haft en rad uppdrag. Han har varit ordförande i Arbetsgivarverket, i Insättningsgarantinämnden, i BAC, Europakommissionens rådgivande kommitté för bankreglering, i översynen av kapitaltäckningsreglerna, Baselkommittén i bankregleringsfrågor och i FATF, Finacial Action Task Force against Money Laundering. Han har också varit medlem i regeringens råd för konsumentfrågor.

Riksrevisionen, som är en del av riksdagens kontrollmakt, började sin verksamhet den 1 juli 2003 och tog då över det statliga revisionsansvaret från föregångarna Riksdagens revisorer och Riksrevisionsverket. Myndigheten leds av tre riksrevisorer. Riksrevisionens uppdrag är att granska den statliga verksamheten och därigenom medverka till god resursanvändning och en effektiv förvaltning i staten.

För ytterligare upplysningar
Ring kanslichefen i konstitutionsutskottet, Bertil Wennberg, telefon 08–786 44 60.


Christina Green
Pressekreterare, tfn 08-786 40 54, 070-609 64 48