Hallands Konstmuseum

Konstnären Maria Stigsdotter Drott gestaltar trädgården runt Hallands Konstmuseum

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2018 13:07 CET

Om- och tillbyggnadsprojektet av Hallands Konstmuseum innefattar även området runt byggnaden. Tack vare medel ur Svea Larsons donationsfond kunde museet i höstas ge i uppdrag åt ett antal konstnärer att ta fram skissförslag på hur detta skulle kunna se ut. En jury med representanter från Hallands Konstmuseum, Halmstads kommun, Region Halland och White Arkitekter har nu valt det förslag som tagits fram av konstnären Maria Stigsdotter Drott.

I uppdraget ingick att skapa en trädgård som samspelar med museibyggnaden och verksamheten, och där entrén aviseras redan vid tomtgränsen. Vidare skulle det innefatta en befintlig skulptur av Olle Bærtling, en skålgropssten ur samlingen och en omgestaltning av den nuvarande entrén mot Tollsgatan som tydligt visar att detta inte är någon entré längre.

Maria Stigsdotter Drotts förslag bjuder på en mångfald och variation av träd, buskar, perenner och vintergröna marktäckare. I likhet med museets utbud gör detta trädgården till en föränderlig plats att återkomma till. När mörkret sänkt sig ger effektfull belysning en ny upplevelse och från sittplatser placerade på flera ställen ges olika utblickar över området. Förslaget innefattar också en murad tegelarkad mot den nuvarande sydvästra gaveln. Och på den nya byggnadens norra gavel, en klätterställning för växter som står i kontrast mot byggnadens stringenta geometri och samtidigt rimmar med formspråket på den befintliga byggnaden.

- Jag blev oerhört glad och samtidigt förvånad när jag fick besked om att juryn valt mitt förslag. Jag har aldrig drivits av någon vinnarinstinkt, men är däremot mån om att göra ett bra jobb så det här ska verkligen bli roligt, säger Maria Stigsdotter Drott.

I hennes fortsatta uppdrag ingår nu konstnärligt ansvar för gestaltning och utformning av trädgården i de delar som gäller materialval för markbeläggning, belysning, träd och växter. Hela trädgårdsprojektet finansieras med medel ur Svea Larsons donationsfond och utförs i samarbete med en landskapsarkitekt från White Arkitekter, och i dialog med projektansvarig från Hallands Konstmuseum.

Maria Stigsdotter Drott är sedan 1985 yrkesverksam konstnär. Åren 1991-2015 var hon bosatt i Varberg där hon under många år, vid sidan om sitt eget konstnärskap, arbetade med konstpedagogik och utveckling av utemiljöer på skolor och förskolor i Varbergs kommun. Uppdraget utökades så småningom till att omfatta all planering av om- och nybyggnation för barn- och utbildningsförvaltningen. Hennes intresse för växter har gjort detta till en återkommande motivkrets. Sedan tre år är hon bosatt på Öland där hon arbetar som fastighetsstrateg i Borgholms kommun, målar, odlar grönsaker och förvaltar orkidéängar.

Juryns motivering
Maria Stigsdotter Drott har arbetat med alla de delar som ingick i uppdraget på ett övergripande, genomarbetat och fördjupande sätt, med förankring i byggnadens och platsens historia. Förslaget innehåller bra lösningar kring entréer till trädgården med ett väl förankrat materialval, belysning och sittplatser; en omgestaltning av den befintliga entrén och trappan mot Tollsgatan; ett väl genomtänkt val av träd och växter till alla trädgårdens större och mindre ytor. Hon har gjort ett bra förslag i ett intressant material (tombak) till den norra väggen på den nya betongbyggnaden, som också här knyter an till befintliga material, samt på ett bra sätt integrerat den i trädgården befintliga Baertling-skulpturen och skålgropsstenen, något som ingick som en viktig del i förutsättningarna för uppdraget.

Läs mer om Svea Larsons donationsfond

För mer information, kontakta
Magnus Jensner, museichef Hallands Konstmuseum
magnus.jensner@hallandskonstmuseum.se, tel 035-16 23 01

---------------------------------------------------------------------

Fakta kring om- och tillbyggnadsprojektet

Om- och tillbyggnaden av Hallands Konstmuseum finansieras av och sker i samarbete mellan Region Halland, Halmstads kommun och Stiftelsen Hallands Länsmuseer.

Nya och ändamålsenliga lokaler ska medverka till att förverkliga:
- Hallands kulturplan.
- Halmstads kommuns vision och mål att vara ett konstcentrum med nationell och internationell ryktbarhet.
- Hallands Konstmuseums vision om en tillgänglig besöks- och mötesplats där verksamheten bidrar till att utveckla Halland till en av Sveriges mest attraktiva konstregioner.

Samverkanspartner: Wästbygg AB
Arkitekt: White Arkitekter
Yta nya byggnaden: 1 700 kvm
Kostnad: 93,7 miljoner enligt följande fördelning; Region Halland 20 miljoner, Halmstads kommun 33,7 miljoner, Stiftelsen Hallands länsmuseer; 40 miljoner (exklusive finansiering via Svea Larsons donationsfond)
Byggstart: januari 2018
Planerat tillträde: preliminärt sommaren 2019