Grafik i Väst/Begreppsverkstan

Konstnärer adopterar beslutsfattare!

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2012 00:45 CEST

På bilden: Jan Björklund, utbildningsminister, konstnärsadopterad och aktuell för lördagsintervju 16 juni med Tomas Ramberg. Här hjälper Fredrik Reinfeldt Jan Björklund att förbereda sig. Det går väl sådär. Hanna Stahle som har adopterat Fredrik genom Begreppsverkstad för Konstens Adoptionscentrum, ringer konstitutionsutskottet.      

Nervöst med all mediabevakning tycker Jans adoptivkonstnär Nina Bondeson.

Vad händer om Tomas frågar Jan vad ordet konst betyder för honom? Eller vad konsten betyder för den kritiska bildningen? Och det oroligaste av allt: kommer Jan att klara frågorna om den fria konstens betydelse för demokratin?

Bakgrund: Begreppsverkstad för Konsten är ett redaktionellt samarbete mellan 7 konstnärsorganisationer.  

Mycket tyder på att många beslutsfattare, kanske på grund av för stor arbetsbörda,  riskerar att hamna i ett konstnärligt och kulturellt utanförskap och därmed fatta sämre kulturpolitiska beslut.

Konst- och kulturpolitiska beslut fattas allt oftare med bristande insikter i hur konstens produktiva verklighet gestaltar sig inom olika områden. Begreppsverkstad för Konsten vill bidra med kompetensutvecklande stöd och hjälp till behövande beslutsfattare och har öppnat ett Adoptionscentrum. 

Sveriges riksdag har 349 ledamöter och en talman. Regeringen består av 24 statsråd. Det finns över 44 000 förtroendevalda politiker i kommuner, landsting och regioner. Av dem är cirka 97 procent fritidspolitiker.
Turligt nog finns det också över 40 000 konstnärer! inom bild & form, ord, scen, ton och en grupp övriga med litterärt eller konstnärligt arbete (Sou 1997:183). 

Många konstnärer är beredda att hjälpa och flera politiker är redan placerade. Med en gemensam ansträngning kommer inte en enda folkvald att behöva vara verksam i politiken utan konstnärsstöd! 

Begreppsverkstad för Konsten tänker göra som Timbro. Ta makten. För en fri konst, ett solidariskt samhälle och frihet från panik!

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth är adopterad! Utbildningsminister Jan Björklund är adopterad! Socialdemokraternas partiledare Stefan Lövén är adopterad! Statsminister Fredrik Reinfeldt är adopterad! Socialminister Göran Hägglund är adopterad! Vänsterpartiets ledamot i riksdagens kulturutskott Lars Ohly är adopterad! 

Poly Commota
föreståndare för Begreppsverkstans Adoptionscentrum
//genom Begreppsverkstad för konsten och Nina Bondeson// konstnär, 
http://www.begreppsverkstan.se/adoptionblogg.html