Folkpartiet

Konstnärer ska kunna leva på sin inkomst

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2004 15:39 CEST

- Vi måste skapa bättre förutsättningar för konstnärerna att leva på sin inkomst. Det handlar om sänkta skatter men också om bättre utställningsmöjligheter och rätt till avskrivning för inköp av konst.

Det sa fyra borgerliga ledamöter från riksdagens kulturutskott. Kent Olsson (m), Lennart Kollmats (fp), Gunilla Tjernberg (kd) och Birgitta Sellén (c) på en pressträff på torsdagen med anledning av partiernas två gemensamma riksdagsmotioner på kulturområdet.

- Allt för få konstnärer har i dag möjlighet att leva på inkomsterna från sitt skapande. Eftersom vi anser att konsten har ett oersättligt värde i samhället måste vi ge konstnärerna rimliga förutsättningar för att ägna sig åt sitt skapande utan att ekonomiskt behöva stå på ruinens brant. Därför vill vi bland annat:

- skapa bättre villkor för egenföretagare.
- öka utställningsmöjligheterna för aktiva konstnärer bland annat på de statliga museerna.
- ge företag rätt att skriva av inköp av konstverk.
- se över de statliga konstnärsstöden/ersättningarna så att de kommer fler till del.

- Dessutom har vi gemensamt skrivit en motion som behandlar de svenska spelbolagens ansvar för till exempel spelberoende. Spelberoende är ett allt större problem i samhället. Ansvaret för att motverka spelberoendet ligger på staten men det ligger också på de svenska spelbolagen Svenska spel och ATG. Därför kräver vi att dessa bolag ska presentera etiska och sociala redovisningar där de redogör för sitt ansvar för och sitt arbete mot spelberoende och spel bland minderåriga. Detta ska göras årligen parallellt med de finansiella årsredovisningarna.