Västerbottens museum

Konstnärer undersöker svenskhet i The White House

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2016 19:09 CET

Vilka berättelser finns sparade om hur det är att vara adopterad? Vilka föremål i museisamlingen berättar om lesbiska förhållanden? Dessa frågor, och många fler, har fem konstnärer ställt sig och sökt svaren på i samlingar och arkiv på Västerbottens museum. Resultatet visas nu i utställningen The White House.


Under det senaste halvåret har fem konstnärer arbetat i projektet The White House som initierats av Konstfrämjandet i Västerbotten. Konstnärerna har botaniserat i Västerbottens museums arkiv och föremålssamlingar och utifrån sina iakttagelser och analyser skapat nya verk som kommenterar hur det västerbottniska kulturarvet bidragit till idén om svenskhet. Genom video, objekt, installationer och ljudkonst står det snart klart för betraktaren att föremålen och arkivmaterialen representerar majoritetssamhället, och att de marginaliserade grupperna i samhället är bortglömda även i museet arkiv.

Varför The White House?

– Titeln The White House refererar till hur kulturinstitutioner i Sverige har formats till vita koloniala hus med den vita västerländska heterosexuella mannen som norm, säger Camilla Pålsson, initiativtagare och projektledare för The White House.

– Utställningen fyller ett av dessa hus med nya behövda och moraliskt nödvändiga berättelser som speglar samhällets etniska, kulturella och sociala bredd. Genom ett publikt program fördjupas också utställningens tematik i mötet med besökarna.

Forskning visar att kulturinstitutioner fortfarande cementerar stereotypa föreställningar om människan.

– Det är ett kvitto på att vissa människor exkluderas ut vår gemensamma historia vilket innebär ett onödigt osynliggörande som leder till historielöshet. Mångfaldsarbetet på museer går helt enkelt för långsamt, eller så bortprioriteras det.


Om projektet

Med konstprojektet The White House vill Konstfrämjandet Västerbotten tillsammans med konstnärer, forskare, aktivister och skribenter lyfta fram de bakomliggande mekanismer som format och omformulerat föreställningar om människor. Genom dessa röster problematiseras den lokala och globala historieskrivningen. Projektet har, utöver utställningen, också initierat en berättarföreställning som ges på arbetsplatser, pedagogiska program och en tidning som delas ut till hushåll i Västerbotten.


Medverkande konstnärer

Cecilia Germain
Född 1974, baserad i Umeå. I sitt konstnärskap undersöker Cecilia ofta etnicitet, maktstrukturer och historieskrivning. Erfarenheten av att vara rasifierad är många gånger en utgångspunkt i hennes verk, som tar sig uttryck som fotografi, installation och performance samt objekt.

Caroline Seung-Hwa Ljuus 
Född 1978 i Sydkorea, baserad i Umeå. I sitt konstnärskap leker Caroline med språk, klichéer och stereotypa föreställningar om människan. Genom performance, text och video undersöker hon vad det innebär att som icke-vit fostras in i vithetsnormen. I en annan del av sitt arbete skriver hon om femininitet som maktmedel.

Meira Ahmemulic
Född 1975, baserad i Göteborg. I sitt konstnärskap har Meira behandlat språk och migration, släkt och förflyttningar – geografiskt och klassmässigt, i sina senaste verk. Hon arbetar också med konflikter som ryms i staden såsom segregation, rätten att uttrycka sig, individuellt och konstnärligt i det offentliga rummet. Meira Ahmemulic är också författare.

Sofia Hultin
Född 1982, baserad i Stockholm. I sitt konstnärskap arbetar Sofia med frågor med berör kulturarv och identitet ur ett norm- och historiekritiskt perspektiv. Konstnären använder sig av olika uttryck såsom video, text och performance för att gestalta sina verk. En annan del av Hultins konstnärskap utgörs av av stadsvandringar som i konstprojektet I´m Every Lesbian.

Conny Karlsson Lundgren
Född 1974, baserad i Stockholm. I sitt konstnärskap fascineras Conny av det efemära, till synes tillfälliga spår och ögonblicksom tillsammans bildar större sammanhang. Med film, text, bild och dokument fokuserar han på en ickelinjär associativ historieskrivning som utforskar gränser mellan en social, politisk och privat identitet.

Organisation

Huvudman för projektet: Konstfrämjandet Västerbotten
Huvudfinansiär: Postkodslotteriets Kulturstiftelse 
Huvudpartner/Samarbetspartners: Västerbottens museum och Folkrörelsernas Konstfrämjande

Kontakt

Camilla Påhlsson, initiativtagare/projektledare, 070–280 11 76


Västerbottens museum samlar, vårdar och visar delar av Västerbottens breda kulturarv. Våra profilområden är dokumentärfoto med unika bildsamlingar av Sune Jonsson och Bertil Ekholtz m fl, samt berättande – vi uppmuntrar och inspirerar att traditionen med muntligt berättande ska leva vidare. Museet finns i Umeå och här avlöser aktuella utställningar varandra. Här finns också världens äldsta skida!